Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej SMS

ULC - bezpieczeństwo

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do udziału w kolejnym, VI spotkaniu Grupy Roboczej SMS, które odbędzie się w dniach 16-17.09.2021 r. na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej przy ul. Dywizjonu 303 35 w Dęblinie.

Podczas spotkania planowane jest m.in. kontynuowanie zagadnień dotyczących wskaźników poziomu bezpieczeństwa – SPIs, pierwsze spotkanie grupy roboczej HELI oraz Forum FDM.

Wszystkich zainteresowanych ULC prosi o rejestrację poprzez przesłanie danych na adres lbb-2@ulc.gov.pl w terminie do 31.08.2021 r.

Dane rejestracyjne:
1. imię i nazwisko uczestnika
2. nazwa firmy/organizacji (jeśli dotyczy)
3. zakres działalności lotniczej
4. adres e-mail uczestnika

Urząd zachęcamy do zgłaszania tematów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, które uczestnicy chcieliby omówić podczas spotkania oraz zgłaszania chęci uczestnictwa w roli prelegenta w terminie do 23.08.2021 r.

Szczegóły dotyczące kwestii organizacyjnych oraz proponowanej agendy zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Ze względu na sytuację epidemiczną forma spotkania może ulec zmianie ze stacjonarnej na zdalną.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus