Zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym - 16-17 kwietnia 2020 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na coroczną Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconą zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA). Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i będzie miała charakter otwarty.

Podczas konferencji podsumuowany zostanie 2019 rok w lotnictwie cywilnym oraz omówione będą zagadnienia związane z nadzorem nad podmiotami oraz różnymi aspektami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Wszystkich zainteresowanych oraz przedstawicieli sektora lotniczego ULC zaprasza do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do konferencji. ULC liczymy na sugestie oraz czeka na propozycje interesujących tematów związanych z bezpieczeństwem lotniczym. Urząd zaprasza także do przedstawiania własnych prezentacji podczas tego wydarzenia.

Tematy prezentacji należy przesyłać na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl do 30.03.2020 r.

Udział w konferencji należy zgłaszać na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl do 3.04.2020 r.

W ramach konferencji planowane jest podpisanie Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym "Just Culture". Zainteresowanych przystąpieniem do grona sygnatariuszy Deklaracji ULC prosi o zgłaszanie się do 03.04.2020 r. na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl.

Więcej o deklaracji bezpieczeństwa:
www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/deklaracja-w-sprawie-kultury-bezpieczenstwa

Ponadto w ramach konferencji planowane jest podpisanie przystąpienia do grona Sygnatariuszy Porozumienia dotyczącego Forum Wymiany Danych SMS, które jest kolejnym elementem Kultury Bezpieczeństwa w Lotnictwie. Podpisanie porozumienia jest dobrowolne.

Zainteresowanych przystapieniem do grona sygnatariuszy Porozumienia Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o zgłaszanie się do 03.04.2020 r. na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl

Więcej o Forum Wymiany Danych SMS:
www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/forum-wymiany-danych-sms

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus