Przejdź do treści
Kontrola bezpieczeństwa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (fot. Śląski OSG)

Zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniska w Katowicach-Pyrzowicach zredukowane do zera

Błyskawiczne i zdecydowane działania funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach sprowadziły do zera zagrożenie bezpieczeństwa w katowickim porcie lotniczym, którego powodem był błąd pracownika.

18 sierpnia w godzinach wieczornych funkcjonariusz SG dokonujący przeglądu lotniskowego monitoringu ujawnił poważne uchybienie w zakresie zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego u jednego z pracowników firmy odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli bezpieczeństwa podróżnych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Uchybienie to polegało na bezprawnym przekazaniu torby z butelkami zawierającymi płyny osobom odlatującym, a więc znajdującym się już w strefie zastrzeżonej lotniska. Ponadto sam pracownik w momencie zaistnienia zdarzenia przybywał w strefie zastrzeżonej portu lotniczego bez uzasadnionego powodu. W związku z tym, iż okoliczności te stanowiły potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym natychmiast wszczęto odpowiednie procedury. W stan gotowości zostały postawione wszystkie służby lotniskowe.

Powołano sztab kryzysowy, który podjął decyzję o wstrzymaniu operacji startowych wybranych rejsów, ewakuacji podróżnych z pokładów tych samolotów oraz pracowników i osób pozostających w sali odlotów terminala B. Następnie przeprowadzono rozpoznanie minersko-pirotechniczne sali odlotowej terminala B, wstrzymanych samolotów oraz autobusów.

W wyniku podjętych działań nie ujawniono materiałów wybuchowych. Wobec pasażerów wstrzymanych lotów przeprowadzono ponowną kontrolę bezpieczeństwa. Zdarzenie spowodowało około 2-godzinne opóźnienie dwóch połączeń lotniczych. Wobec pracownika firmy ewentualne dalsze czynności procesowe prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach.

Natychmiastowe i bezkompromisowe działania funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wprowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego (BRAVO). Stopień ten obowiązuje od 1 do 31 sierpnia i ma charakter prewencyjny, a związany jest z aktualną, dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Wprowadzenie go wiąże się z zaistnieniem zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony