Wytyczne ULC wspr. ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. wytycznych nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part – 147 .

W celu zapewnienia zgodności procesu szkolenia teoretycznego i praktycznego z pkt 147.A.105 lit. f załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania zaleca się stosowanie wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part – 147, stanowiących załącznik do wytycznych.

Tracą moc wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part – 147 (Dz. Urz. ULC Nr 6, poz. 24).

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wytyczne Nr 1 Prezesa ULC z 30 stycznia 2017 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus