Wykazy zgłoszeń – nowa zakładka na stronie ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sekcji „Operacje lotnicze” powstała zakładka zatytułowana „Wykaz zgłoszeń”.

Zakładka zawiera wykazy podmiotów wykonujących np. operacje specjalistyczne SPO czy też przewóz lotniczy lub świadczących usługi lotnicze przy wykorzystaniu szybowców, balonów oraz urządzeń latających.

Wykazy zawierają niezbędne dane do identyfikacji operatora, tj. nazwę podmiotu, rodzaj zgłoszonej działalności, typ, model, nazwę oraz znaki rozpoznawcze użytkowanych statków powietrznych.

Wykazy są publikowane ze względu na rosnące potrzeby klientów urzędu i częste zapytania dotyczące podmiotów wykonujących lotniczą działalność.

Więcej informacji na stronie www.ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/460-wykaz-zgloszen

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus