Współpraca Wojskowej Akademii Technicznej z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego

31. Baza Lotnictwa Taktycznego i Wojskowa Akademia Techniczna - loga

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego – jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych narodowego systemu obrony oraz zdolną do przerzutu w ramach sił wysokiej gotowości NATO. Obszary wspólnych działań zostały zapisane w porozumieniu, które 17 listopada podpisali rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Norbert Chojnacki.

Eskadry Lotnicze 31. BLT są wyposażone w samoloty wielozadaniowe F‑16C/D Block52+ i realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno-taktycznego. Dzięki współpracy naukowcy Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT będą mogli rozszerzyć badania podzespołów samolotu F‑16 w oparciu o analizę danych z eksploatacji tego statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP.

Współpraca pomiędzy WAT i 31. BLT obejmować będzie zagadnienia techniki lotniczej, w szczególności w obszarach dydaktyki, w tym szkoleń i kursów specjalistycznych, a także badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego, logistycznego oraz eksperckiego Sił Powietrznych RP.


Porozumienie podpisał rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak (fot. Sebastian Jurek)


Porozumienie podpisał dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Norbert Chojnacki (fot. 31. BLT)

Wspólne działania realizowane będą w formie:

 • wymiany informacji i wiedzy technicznej w zakresie systemów samolotów wielozadaniowych F‑16 oraz doświadczeń eksploatacyjnych;
 • udostępniania w dopuszczalnym zakresie i na potrzeby prowadzonych badań danych eksploatacyjnych samolotów F‑16 zgodnie z zasadami zachowania dostępu do informacji niejawnej;
 • wspólnego udziału w testach i pomiarach eksploatacyjnych płatowca, zespołu napędowego oraz systemów i urządzeń pokładowych;
 • doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych oraz badań i opinii eksperckich;
 • kształcenia i szkolenia studentów, doktorantów oraz żołnierzy 31. BLT, w szczególności w trybie szkoleń i kursów dla żołnierzy i pracowników cywilnych obu stron;
 • inicjowania badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie problematyki związanej z eksploatowaną techniką lotniczą na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego, logistycznego oraz eksperckiego Sił Powietrznych RP, przy wykorzystaniu potencjału obu stron;
 • wzajemnego udostępniania materiałów dydaktycznych, szkoleniowych i naukowych, aparatury naukowo-badawczej i technicznej oraz wymiany informacji naukowych i technicznych w zakresie objętym wspólnymi badaniami;
 • transferu wyników prac naukowych do Sił Powietrznych RP;
 • wzajemnego umożliwienia odbywania praktyk badawczych lub zawodowych adresowanych do personelu Bazy oraz kadry, doktorantów i studentów Akademii;
 • promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego, logistycznego oraz eksperckiego Sił Powietrznych RP, w szczególności wpływających na efektywność eksploatacji i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych;
 • tworzenia wspólnych zespołów badawczo-eksperckich na potrzeby systemowego rozwiązywania uzgodnionych zadań i problemów eksploatacyjnych, technologicznych i logistycznych;
 • współdziałania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-badawczej i inżynieryjno-technicznej.

Oprócz podstawowych zadań operacyjnych realizowanych przy pomocy samolotów F‑16, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego zapewnia również podstawowe szkolenie lotnicze na samolocie F‑16, utrzymanie lotniska w gotowości operacyjnej, organizację i utrzymanie systemu dowodzenia Bazy, taktyczne szkolenie lotnicze podległych eskadr, pełnienie funkcji państwa gospodarza HNS, zabezpieczenie logistyczne jednostek będących na ewidencji przydziałów gospodarczych oraz prowadzenie remontów i obsług okresowych sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego.

mjr Konrad Wojtowicz


Przeczytaj również:
Porozumienie WAT z producentem napędów lotniczych Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna
comments powered by Disqus