Porozumienie WAT z producentem napędów lotniczych Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Praca przy silniku (fot. Pratt & Whitney Kalisz)

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła współpracę z firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A. –  światowej klasy producentem podzespołów i zespołów silników lotniczych.

Obszary wspólnych działań zostały zapisane w porozumieniu, które 12 listopada podpisali rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz ze strony firmy – wiceprezes ds. operacyjnych Marcin Samolej i dyrektor personalny Alicja Wycisk-Kaleta.

Zakłady w Rzeszowie wytwarzają istotne elementy zespołów napędowych produkowanych przez Pratt & Whitney do najnowocześniejszych na świecie samolotów cywilnych i wojskowych. Kluczowe obszary kompetencji P&W Rzeszów S.A. to skomplikowane elementy konstrukcyjne silników lotniczych oraz przekładnie redukcyjne, produkowane w oparciu o najnowsze technologie.

Współpraca pomiędzy WAT i P&W Rzeszów S.A. obejmować będzie zagadnienia techniki lotniczej, a w szczególności lotniczych zespołów napędowych. Wspólne działania realizowane będą poprzez: organizowanie staży i praktyk; wymianę wiedzy i doświadczeń; organizowanie szkoleń, kursów i konferencji naukowych; doradztwo naukowo-badawczego, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy; kształcenie studentów i doktorantów; inicjowanie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych; komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki; promowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych.


Podpisanie porozumienia (fot. Sebastian Jurek, P&W Rzeszów)

„Liczymy na to, że współpraca z firmą Pratt & Whitney Rzeszów S.A., jedną z najprężniej rozwijających się spółek przemysłu lotniczego w Polsce i jednocześnie przedstawicielem światowego lidera w dziedzinie produkcji silników lotniczych, członka grupy Raytheon Technologies Corp., umożliwi naszym studentom realizację ciekawych praktyk i szkoleń specjalistycznych, a także będzie inicjować wspólne badania w obszarze napędów lotniczych” – mówi zastępca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa ppłk dr inż. Maciej Henzel.

Zakłady rzeszowskie mają tradycje sięgające 1937 roku, kiedy to w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego została wybudowana Wytwórnia Silników Nr 2. Po Drugiej Wojnie Światowej w Rzeszowie produkowano lotnicze silniki tłokowe, a następnie silniki turbinowe, m.in. do samolotów myśliwskich Lim i transportowych An-28 oraz do śmigłowców Mi‑2 i W‑3 Sokół. Ówczesne zakłady WSK „PZL – Rzeszów” rozpoczęły współpracę z firmą Pratt & Whitney Canada już w roku 1973,  kiedy to zawarto wieloletni kontrakt na wykonywanie większości części i zespołów do silnika PT6-10A. W 2002 r. zakłady w Rzeszowie weszły w skład grupy United Technologies Corporation, zrzeszającej firmy oferujące produkty i usługi z obszaru zaawansowanych technologii. Po połączeniu z firmą Raytheon Co., grupa występuje pod nazwą Raytheon Technologies Corp.

mjr Konrad Wojtowicz

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna
comments powered by Disqus