Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wskaźniki SPIs za IV kwartał 2022 r. dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik D do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2022 – 2025 (KPB 2022) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”.

Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM.

Dane SPIs są podane w formie wykresów obejmujących okres od stycznia 2020 do końca grudnia 2022 r.

Indywidualne wartości SPIs pozyskane od podmiotów lotniczych nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Ze względu na fakt aktualizowania przez podmioty danych SPIs jeszcze za wcześniejsze kwartały, Załącznik D zawiera ich najnowsze wyliczenia (mogą wystąpić pewne różnice z wcześniejszymi załącznikami do Krajowego Planu Bezpieczeństwa).

Wychylenia niektórych wskaźników spowodowane są pojedynczymi zdarzeniami, które miały miejsce w podmiotach o niewielkiej liczbie operacji lub występowały pojedynczo na przestrzeni całego przedziału czasu.

Do pobrania:
Wskaźniki SPIs za IV kwartał 2022 roku

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony