Wizyta wicepremier Emilewicz w Polskiej Agencji Kosmicznej

Michał Szaniawski, Prezes PAK i Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju (fot. polsa.gov.pl)

1 lipca br. wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odwiedziła Polską Agencję Kosmiczną w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło bieżącej działalności POLSA oraz realizowanych projektów.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski przedstawił wicepremier Emilewicz priorytety POLSA na najbliższe miesiące oraz omówił najważniejsze działania, w które zaangażowana jest POLSA. Prezes Szaniawski poinformował również o wynikach działań POLSA w ramach programu UE Horyzont 2020.

Od 2014 r. 35 polskich beneficjentów pozyskało prawie 13 mln euro dofinansowania w 39 projektach. Liderem jest Polska Agencja Kosmiczna. Ponadto POLSA zajmuje 14 miejsce wśród wszystkich unijnych podmiotów pozyskujących dofinansowanie z tego programu. Polska znalazła się na 12 miejscu w rankingu beneficjentów z 27 krajów UE w konkursach dotyczących technologii kosmicznych w ramach programu unijnego Horyzont 2020 – podkreślił prezes Szaniawski.

Jedynym z programów UE, w których uczestniczy POLSA jest EUSST dotyczący świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej. W ramach systemu obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej zadaniem POLSA jest powiązanie w sieć istniejących teleskopów oraz rozbudowa tej infrastruktury dla potrzeb krajowego centrum operacyjnego, które będzie miało zdolność identyfikacji i obserwacji obiektów poruszających się na orbicie okołoziemskiej. – Ponad 70 proc. wartości przyznanego grantu, przeznaczona jest dla polskich firm i jednostek naukowych, zaangażowanych w budowę sieci – dodał prezes Szaniawski

Sporo uwagi wicepremier Jadwiga Emilewicz poświeciła Departamentowi Edukacji (DE), który jest największym departamentem POLSA w Gdańsku. DE obecnie pracuje m.in. nad projektem Future Space. Konsorcjum, w którego skład wchodzą POLSA i CBK, ma za zadanie podniesienie świadomości nauczycieli, w jaki sposób można przekazywać wiedzę o kosmosie. Projekt ma również zapoznać uczniów z możliwościami rozwoju i związania swojej ścieżki zawodowej z tematyką kosmiczną.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus