Wiosna w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk

Wiosna zawitała do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i zbudziła z zimowego przestoju inwestycje takie jak Droga Kołowania, Stanowisko do Odladzania, przedterminalowa Płyta Postoju Samolotów, które ze względu na śnieg i niskie temperatury miały technologiczną harmonogramową przerwę.

Przez okres zimy informowaliśmy Państwa o postępach na budowie Terminalu T2, gdzie kontynuowany jest proces montażu konstrukcji stalowej. Obecnie zmontowano już 10 słupów oraz 3 elementy dźwigarów dachowych o długości 105m każdy wraz z niezbędną konstrukcją usztywniającą (rygle i płatwie). Pełną parą idą także prace tynkarsko-murarskie, instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i tryskaczowe - dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Zakończona została budowa Systemu odprowadzania wód opadowych (Zlewnia 3 i 4), w ramach której wykonano dwa zbiorniki retencyjne wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej i przepompowniami. Wody opadowe odprowadzane są ze zbiorników retencyjnych po podczyszczeniu i procesie biodegradacji zanieczyszczeń do Potoku Strzelniczki.

Na Drodze Kołowania ruszyły kolejne prace nawierzchniowe i obecnie kładzione są kolejne warstwy masy bitumicznej – podbudowy Drogi Kołowania i ich „opasek”.

Sąsiadująca z Drogą Kołowania budowa Stanowiska do Odladzania samolotów wznowiła prace związane z budową kolektorów odprowadzających wody opadowe i ścieki
z odmrażania samolotów oraz przygotowaniem podłoża do wykonania stabilizacji gruntu.

Wznowiono prace na przedterminalowej Płycie Postoju Samolotów, gdzie trwają przygotowania do rozpoczęcia układania ścieralnej warstwy nawierzchni betonowej. Instalowane są maszty oświetleniowe oraz układane są nawierzchnie techniczne z betonowej kostki brukowej.

Pełną parą idą prace związane z budową Bazy Technicznej do przechowywania sprzętu zimowego, gdzie na gotowych już fundamentach stawiana jest konstrukcja stalowa hali garażowej.

Ruszyła także budowa nowego budynku biurowego dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego.

Wszystkie te inwestycje powodują, że Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy przypomina teraz wielki plac budowy, ale wraz z mijającymi porami roku będzie coraz bardziej nowoczesny, a z końcem roku będą zakończone wszelkie prace na Drodze Kołowania, Płycie Postoju Samolotów, Stanowisku do Odladzania i Bazie Technicznej.
 

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk
comments powered by Disqus