Ważny jubileusz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP

15-lecie Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Wykonywanie zadań przez wojskowe samoloty w przestrzeni powietrznej musi być uzgadniane z przedstawicielami cywilnych służb, którzy odpowiadają za zarządzanie nią.

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnyhc RP (SSRLSZRP) w 2017 roku obchodziło 15-lecie powstania. Jednostka jest centralnym organem sprawującym specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP. Dotyczy on stosowania jednolitych procedur i standardów wyposażenia technicznego oraz wyszkolenia personelu zgodnie z normami ustalonymi przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization - NATO) oraz Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO) w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym, który został przyjęty przez nasz kraj. W tym celu współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz innymi organami lotniczymi.

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP zostało sformowane jako instytucja podległa bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych. Działalność służbową Szefostwo rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2002 r. Wyodrębnienie komórki ruchu lotniczego z Dowództwa i utworzenie centralnego organu sprawującego specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP było wypełnieniem zapisów Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP kontynuuje tradycje ruchu lotniczego lotnictwa wojskowego.

O tym ważnym jubileuszu dla Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP można przeczytać w artykule autorstwa płk Cezarego Wassera na łamach Przegladu Sił Zbrojnych nr1/2018

Przegląd Sił Zbrojnych ukazuje się od stycznia 2014 roku. Jest efektem połączenia kwartalników „Przegląd Morski”, „Przegląd Sił Powietrznych” i „Przegląd Wojsk Lądowych”. Na jego łamach podnoszona jest nie tylko tematyka znana z jego poprzedników, ale także nowe aspekty dotyczące sił zbrojnych w kraju i na świecie. Dwumiesięcznik ma również nowy format wydawniczy i nową, atrakcyjniejszą szatę graficzną. Wciąż jednak pozostanie pismem, w którym każdy, kto ma coś do powiedzenia o wojsku, znajdzie swoje miejsce.

Zapraszamy do przeczytania artykułu płk Cezarego Wassera – szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZRP. Link do artykułu: www.ssrlszrp.wp.mil.pl

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus