Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznał Certyfikat dla Lotniska Lublin - EPLB

Wręczenie certyfikatu Lotnisku Lublin

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał  w dniu 12 grudnia 2012 r. certyfikat dla lotniska Lublin potwierdzający spełnienie przez zarządzającego wymagań związanych z zapewnieniem bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej.

Wydanie certyfikatu poprzedzone było procesem certyfikacji, który obejmował ocenę dostarczonych dokumentów, zatwierdzenie instrukcji wykonawczych, a także audyt certyfikacyjny obejmujący praktyczne sprawdzenie spełnienia przez zarządzającego krajowych i międzynarodowych wymagań w zakresie eksploatacji lotniska oraz jego zdolności do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

 „Uzyskanie certyfikatu jest nie tylko potwierdzeniem spełnienia wszelkich wymogów
w zakresie bezpieczeństwa przez zarządzającego lotniskiem w Lublinie, ale świadczy również o intensywnym rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce”-
powiedziała podczas wręczania certyfikatu dla Prezesa Grzegorza Muszyńskiego Izabela Szymajda-Wojciechowska, Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego ULC.

Audyt certyfikacyjny składał się z 16 inspekcji obejmujących główne obszary funkcjonalne działalności lotniska. Wynik audytu potwierdził, że lotnisko posiada odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie i procedury niezbędne aby zapewnić bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych. W ramach certyfikacji zarządzający musiał również spełnić rygorystyczne wymogi w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. 

„Chciałbym podkreślić, że Urząd Lotnictwa Cywilnego dołożył wszelkich starań aby cały proces certyfikacji naszego lotniska przebiegał w sposób sprawny i rzetelny, tak aby zaplanowane terminy otwarcia lotniska były dotrzymane. Z wielką satysfakcją mogę ogłosić, że udało nam się dopełnić wszystkich formalności i już zaledwie kilka dni dzieli nas od oficjalnego otwarcia. Jestem dumny, że ta największą inwestycja na Lubelszczyźnie powstała w tak krótkim czasie, bez żadnych opóźnień. Dlatego zgodnie z planem, w  poniedziałek odbędzie się pierwszy lot” – powiedział Grzegorz Muszyński prezes Portu Lotniczego Lublin SA, który wraz z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem odbierał certyfikat dla PL Lublin.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami certyfikat został wydany na okres 12 miesięcy, tj. do dnia 11 grudnia 2013 r. W dniu 12 grudnia br. lotnisko zostało również wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych.

W celu rozpoczęcia wykonywania operacji lotniczych z PL Lublin konieczne jest jeszcze, aby zarządzający lotniskiem sfinalizował wymagane prawem działania w celu umożliwienia Prezesowi ULC wydania zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz zatwierdzenie opłat lotniskowych.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus