UOKiK dał zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad spółką Petrolot

UOKiK

Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad spółką Petrolot. Pomimo wspólnotowego wymiaru koncentracji, na wniosek przedsiębiorcy sprawa została przekazana do Urzędu przez Komisję Europejską

Wniosek PKN Orlen wpłynął do Urzędu we wrześniu br. Przejęcie kontroli nad Petrolotem Urząd badał na prośbę przejmującej spółki, która złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o rozpatrzenie tej koncentracji przez polski urząd antymonopolowy. Jest to drugi przypadek w historii UOKiK. Po raz pierwszy poprosiły o to spółki ITI i Canal+. Komisja Europejska uznała, że polski urząd antymonopolowy będzie najwłaściwszym organem do zbadania tej transakcji, ponieważ ma doświadczenie w ocenianiu sektora paliwa lotniczego, a transakcja wywiera skutki głównie w Polsce.

PKN Orlen tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi ponad 70 spółek. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest przetwarzanie ropy naftowej na benzynę bezołowiową, oleje: napędowy, opałowy oraz paliwa lotnicze, jak również LPG, smary, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Przejmowany - Petrolot jest współkontrolowany przez PKN Orlen i Polskie Linie Lotnicze LOT. Prowadzi działalność w zakresie obrotu paliwami lotniczymi oraz świadczy usługi sprzedaży i tankowania samolotów na lotniskach w Polsce. W wyniku transakcji PKN Orlen będzie posiadał 100 procent udziałów w Petrologie.

Dziś Prezes Urzędu wydała zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad spółką Petrolot. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Przeprowadzona analiza wykazała, że uczestnicy koncentracji nie konkurują ze sobą, natomiast prowadzą działalność na rynkach powiązanych pionowo: sprzedaży rafineryjnej paliwa lotniczego JET i dostaw tego paliwa do samolotów na 11 lotniskach w Polsce.

Na pierwszym z nich Orlen jest sprzedawcą paliwa, natomiast Petrolot zaopatruje się w nie. Postępowanie UOKiK wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Krajowy konkurent PKN Orlen – Grupa Lotos posiada podobny potencjał produkcji paliwa lotniczego dlatego pozostali dostawcy paliwa będą mieli alternatywną możliwość zaopatrzenia się w paliwo u producenta niepowiązanego z Petrolotem.

Urząd uznał, że konkurencja nie zostanie również naruszona na rynku dostaw paliwa do samolotów na 11 polskich lotniskach, na których działa Petrolot. Co więcej transakcja może pozytywnie wpłynąć na relację tej spółki z liniami lotniczymi, ponieważ jej udziałowcem przestanie być PLL LOT. Tym samym zniknie ryzyko faworyzowania przez Petrolot tej linii lotniczej kosztem innych.

Źródło: UOKiK
comments powered by Disqus