Umowa na lądowisko dla śmigłowców LPR w Janowie Lubelskim podpisana

EC135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (fot. LPR)

Szpital w Janowie Lubelskim będzie miał nowoczesne lądowisko dla śmigłowców.

W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Janowie Lubelskim”. Inwestycję wykona firma GELCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ze strony szpitala umowę podpisała p.o. Dyrektora Renata Ciupak, ze strony wykonawcy – Prezes Zarządu Włodzimierz Macioł.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli ponadto: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Agnieszka Konefał, kierownik budowy Maciej Marciniak oraz przedstawiciele Działu Technicznego SP ZZOZ – Stanisław Gajur oraz Anna Tomaszewska.


(fot. SPZZOZ w Janowie Lubelskim)

Inwestycja opiewa na  łączną kwotę 885 600 zł i obejmuje zarówno budowę samego obiektu, jak i ogrodzenia, oświetlenia, rozdzielnicy, a także rejestrację lądowiska i jego zaewidencjonowanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Zakres projektu obejmuje budową całodobowego lądowiska z oświetleniem i możliwością lądowania w różnych warunkach atmosferycznych oraz remont drogi dojazdowej do SOR w tym ciąg pieszy z lądowiska i drogę p.poż. 

Prace zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia br. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych w dyspozycji  Ministerstwa Zdrowia oraz wkładu własnego Powiatu Janowskiego.

Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniając niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

Źródło: SPZZOZ w Janowie Lubelskim
comments powered by Disqus