ULC: Zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP)

Dron i jego operator (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował w zakładce "Zasady wykonywania lotów" informacje dla użytkowników dronów dotyczące: lotów rekreacyjnych lub sportowych, lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe w zasięgu wzroku VLOS, a także lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS.

Loty rekreacyjne lub sportowe
Jeżeli latasz dronem lub modelem latającym dla zabawy lub w ramach zawodów sportowych możesz latać: bez świadectwa kwalifikacji UAVO, w zasięgu wzroku VLOS, w FPV jeżeli dron nie przekracza 2kg,    bez badań lotniczo-lekarskich.

Należy pamiętać jednak, że wykonując loty operator jest odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Należy też pamiętać, aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To operator drona jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie drona lub modelu latającego. ULC w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów rekreacyjnych lub sportowych. Więcej informacji TUTAJ.

Jeżeli latasz dronem w celach innych niż rekreacja lub sport (np. prowadzisz działalność gospodarczą z wykorzystaniem BSP (Bezzałogowego Statku Powietrznego) lub używasz go w ramach wykonywanej pracy), obowiązują Cię zasady, których jako operator BSP musisz przestrzegać.

Loty inne niż rekreacyjne lub sportowe w zasięgu wzroku VLOS
Latając BSP w warunkach VLOS w każdej fazie lotu zachowuj bezpieczną odległość od statków powietrznych, zabudowy, zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów i obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą. Bezpieczna odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz aby sprzętem którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy.

Ty lub przynajmniej jeden obserwator powinien utrzymywać kontakt wzrokowy (nieuzbrojonym okiem) z BSP w celu określenia jego położenia w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt. W lotach VLOS dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem naziemnym BSP. ULC w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe w zasięgu wzroku VLOS. Więcej informacji TUTAJ.

Loty inne niż rekreacyjne lub sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS
Każdy bezzałogowy statek powietrzny używany w operacjach BVLOS musi być wpisany do ewidencji statków powietrznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub do obcego rejestru lub obcej ewidencji cywilnych statków powietrznych (rejestru lub ewidencji innego kraju).

Loty BVLOS, które można realizować w ramach otrzymanej zgody i na obowiązujących w przepisach zasadach dzielą się na kilka kategorii, które różnią się pomiędzy sobą zakresem wymagań, które należy spełnić aby je realizować. Są to loty operacyjne, specjalistyczne, automatyczne i szkoleniowe. Należy pamiętać, że do wykonywania lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych, są uprawnione jednie podmioty, które otrzymały zgodę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie tego rodzaju operacji. Zgoda będzie mogła być udzielona jedynie po spełnieniu wymagań zarówno przez podmiot, który o nią wnioskuje jak i bezzałogowe statki powietrzne, które będą używane w ramach wydanej zgody. ULC w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów innych niż rekreacyjne lub sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS. Więcej informacji TUTAJ.

Każdy operator ma prawny obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i stosowania ich w praktyce.

Zasady wykonywania lotów

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus