ULC: Zaproszenie na warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2021

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

Mając na uwadze bezpieczeństwo organizacji i przeprowadzenia pokazów lotniczych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza organizatorów pokazów, wszystkie osoby funkcyjne zaangażowane w organizację i prowadzenie pokazów lotniczych, a także pilotów biorących udział w pokazach lotniczych, na otwarte wiosenne warsztaty poświęcone organizacji i prowadzeniu pokazów w sezonie 2021.

W związku z aktualną sytuacja związaną z COVID-19 oraz nadal obowiązującymi restrykcjami w kwestii organizacji zgromadzeń publicznych, warsztaty przeprowadzone będą w formie online na platformie Microsoft Teams.

Warsztaty odbędą się 22 kwietnia 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do 15 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: pokazy@ulc.gov.pl poniższych danych:
1. Imię i nazwisko uczestnika(*);
2. Funkcja pełniona podczas pokazów lotniczych;
3. Adres e-mail uczestnika, na który zostanie wysłany link do spotkania w formie online na platformie Microsoft Teams.
*uczestnictwo w spotkaniu w formie online możliwe jest tylko po użyciu tych samych danych przesłanych podczas zgłoszenia

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zgłoszenia czynnego udziału w warsztatach, przedstawienie swojej prezentacji lub przesłanie propozycji tematów do poruszenia w trakcie warsztatów, w terminie do 15 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: pokazy@ulc.gov.pl.

ULC zachęca również do zapoznania się z już dostępnymi materiałami w formie elektronicznej na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresami:

www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/pokazy-lotnicze-i-loty-akrobacyjne

oraz

www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/warsztaty-bezpieczenstwa-w-lotnictwie-cywilnym/5058-materialy-edukacyjne-w-ramach-odwolanych-warsztatow-dla-organizatorow-pokazow-lotniczych-w-sezonie-2020

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus