ULC: Składanie sprawozdań z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych (zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych) o obowiązku składania sprawozdań z wykonywania zadań lotniczych za 2020 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

W celu sporządzenia takiego sprawozdania należy skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym – Wydziału Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego (LBB–2) służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania w formacie Excel (podpis ani pieczątka nie są konieczne) należy przesyłać pod adres e-mail: lbb-2@ulc.gov.pl

ULC zwraca uwagę, że ze względu na funkcjonowanie od września 2018 r. Centralnej Bazy Zgłoszeń – CBZ, będącej dedykowanym systemem zgłaszania zdarzeń lotniczych, CZĘŚĆ B dotychczasowego „Sprawozdania z wykonywania zadań lotniczych” – „Zestawienie zdarzeń lotniczych zaistniałych u sporządzającego sprawozdanie w danym roku” została usunięta, podobnie jak prawa część tabeli w CZĘŚCI A. Pozwoliło to na znaczne uproszczenie tabeli.

Więcej informacji na stronie www.ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus