ULC: Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego – zmiana lokalizacji

ULC: Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego – nowa lokalizacja

W dniu 6 lutego 2019 roku odbędzie się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, podczas którego omówione zostaną zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Wyżej wymienione rozporządzenie zostało opublikowane 17 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw 2019, poz. 94. Tekst rozporządzenia tutaj (LINK)

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, odbędzie się ono w Instytucie Lotnictwa (al. Krakowska 110/114) w budynku X na 2 piętrze, a nie jak wcześniej informowano w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rejestracja odbędzie się w budynku A (zaraz przy ochronie), gdzie uczestnicy otrzymają również przepustki uprawniające do wejścia na teren Instytutu.

Na seminarium ULC zaprasza przedstawicieli podmiotów szkolących oraz użytkowników bezzałogowych statków powietrznych.

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych do wzięcia udziału w seminarium ULC prosi o zgłaszanie się drogą mailową na adres awojcik@ulc.gov.pl oraz przesyłanie pytań dotyczących bieżących zmian prawnych.

Agenda seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego w dniu 6.02.2019 r.

Agenda i informacje o lokalizacji tutaj (LINK)

Zmiany w rozporządzeniu określającym zasady wykonywania lotów dronami wejdą w życie 31 stycznia 2019 roku.

Poniżej przedstawiamy informacje o podstawowych zmianach, jakie niesie ze sobą nowelizacja rozporządzenia.

W obszarze szkoleń pojawiają się następujące, istotne zmiany:

 • Przestaje obowiązywać limit wiekowy dla posiadacza świadectwa kwalifikacji. Dopuszczając małoletnią osobę do szkolenia na kurs, podmiot szkolący musi otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego na szkolenie do UAVO, a loty wykonywane przez nieletniego operatora muszą być wykonywane pod nadzorem osoby dorosłej. Zmiana ma na celu zwiększenie świadomości w grupie najmłodszych użytkowników bezzałogowców, co korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lotów.
 • Nie będzie obowiązku posiadania badań lotniczo-lekarskich przez operatora UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg. Zamiast badań, podchodząc do szkolenia trzeba będzie złożyć w podmiocie szkolącym pisemne oświadczenie potwierdzające, że stan zdrowia pozwala na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych. Podobne rozwiązanie stosuje się w przypadku pilotów paralotni czy skoczków spadochronowych.
 • Po 31 stycznia 2019 r. operatorzy posiadający świadectwo UAVO z uprawnieniem VLOS do 5 kg nie będą musieli już przedłużać badań lotniczo lekarskich. Taka sama sytuacja dotyczy osób, które posiadają w świadectwie uprawnienia na cięższe kategorie dronów, ale wykonują loty jedynie dronami poniżej 5 kg w lotach VLOS.
 • Nie będzie obowiązku i możliwości zdawania egzaminów państwowych przed pierwszym wydaniem UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg. Egzamin wewnętrzny organizowany w podmiocie szkolącym będzie ostatnim egzaminem kandydata do UAVO poprzedzającym wydanie świadectwa kwalifikacji. Nie zmienią się jednak zasady przedłużania uprawnień wpisywanych do świadectwa, w przypadku których egzaminu sprawdzającego dokonywał będzie nadal egzaminator państwowy.
 • W związku z tym, że nie będzie egzaminów państwowych i badań lotniczo-lekarskich na UAVO VLOS do 5 kg, nie będzie również opłat za egzaminy oraz badania. Nadal jednak obowiązywać będzie opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji.
 • Osoby, które ukończą szkolenie przed 31 stycznia 2019 r. przechodzą egzaminy państwowe (przeprowadzane przez egzaminatora państwowego), jeśli podejdą do nich przed wejściem w życie nowych przepisów. Jeżeli jednak wstrzymają się z podejściem do egzaminu do chwili wejścia nowych przepisów, osoby te będą mogły złożyć wniosek o wydanie UAVO VLOS do 5 kg już bez przystępowania do egzaminu państwowego. Należy również pamiętać o tym, że obowiązkiem posiadacza UAVO jest zapoznanie się z nowymi przepisami i stosowanie się do nich.
 • Osoby szkolące się do uzyskania uprawnienia VLOS lub BVLOS (A/MR/H/AS) powyżej 5 kg lub BVLOS do 5 kg według „starego” programu, przed przystąpieniem do egzaminu państwowego według nowych przepisów rozporządzenia, powinny doszkolić się w zakresie różnic między starymi i nowymi przepisami (w zakresie BVLOS następuje duża zmiana, zakres nowego egzaminu może zaskoczyć osoby nieznające zaktualizowanych przepisów). Nie jest to szkolenie obligatoryjne, natomiast obowiązkiem kandydata lub posiadacza UAVO jest zapoznanie się z nowymi przepisami samodzielnie lub w podmiocie szkolącym.
 • Osoby, które wyszkoliły się do UAVO VLOS do 5 kg według „starych” przepisów, ale nie zdały egzaminów państwowych (uzyskały negatywny wynik z egzaminu teoretycznego w jednym z podejść lub nie zaliczyły państwowego egzaminu praktycznego) muszą spełnić zalecenia egzaminatora (jeśli takie były określone), a po wejściu w życie nowego rozporządzenia dodatkowo muszą przejść ponownie egzamin wewnętrzny w  podmiocie szkolącym.
 • Użytkownicy dronów po wejściu w życie nowego rozporządzenia mają obowiązek zapoznania się z nowymi przepisami.
 • Egzaminatorzy państwowi zostaną zobowiązani do przekazania do ULC list kandydatów, którzy nie zdali egzaminów państwowych do UAVO VLOS 5 kg.
 • Osoby, których szkolenie VLOS 5-25 kg / BVLOS rozpoczęło się przed wejściem w życie nowych przepisów i zakończy się po ich wejściu, realizują je na dotychczas obowiązujących zasadach, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2019 roku. Dzięki temu podmioty szkolące będą miały czas na wdrożenie nowych programów szkolenia i dokończenie zakontraktowanych szkoleń. Do czasu wdrożenia tych programów szkolenie prowadzone jest według dotychczas obowiązujących programów.
 • Wraz z nowymi programami szkolenia, opublikowane zostaną nowe zasady egzaminowania, które będą obowiązywały egzaminatorów państwowych oraz instruktorów i będą odzwierciedlały zaktualizowany zakres szkolenia.

W razie dodatkowych pytań, ULC prosi kierować je bezpośrednio do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC na adres: lbsp@ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus