ULC: Przewozy pasażerskie w transporcie lotniczym po trzech kwartałach 2019 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku polskie lotniska obsłużyły prawie 37,6 mln pasażerów, czyli o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nadal obserwowany jest spadek dynamiki wzrostu w porównaniu z 2018 rokiem – dla przykładu w tym samym okresie dynamika ta pomiędzy rokiem 2018, a 2017 wynosiła 16 proc. Wśród portów lotniczych największymi wzrostami po trzech kwartałach 2019 roku mogło cieszyć się lotnisko Kraków-Balice, które obsłużyło o prawie 1,2 mln pasażerów więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Oznacza to wzrost liczby pasażerów w tym porcie o 23 proc. Podsumowując wyniki przewoźników można zauważyć przede wszystkim znaczne wzrosty osiągnięte przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik osiągnął liczbę przewiezionych pasażerów tylko o 14 tys. mniejszą od Ryanair. PLL LOT przewiózł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku o 995 tys. pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2018 roku, a jego dynamika wzrostu wyniosła 12 proc.

Analiza przewozów w polskich portach lotniczych po trzech kwartałach 2019 roku

Dobre wyniki większości portów lotniczych i przewoźników

Najwięcej pasażerów korzystało z Lotniska Chopina w Warszawie, które po trzech kwartałach 2019 roku obsłużyło ponad 14,3 mln pasażerów. Ruch w porcie wzrósł o 5 proc., czyli obsłużył o prawie 664 tys. pasażerów więcej, niż w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku. Na drugim miejscu wśród lotnisk pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Port Lotniczy Kraków-Balice z 6,2 mln pasażerów po trzech kwartałach 2019 roku, ale z największym wzrostem ilościowym (+1,2 mln pasażerów) oraz dynamiką wzrostu w wysokości 23 proc. W dalszej kolejności bardzo dobre wyniki osiągnęły porty Gdańsk im. L. Wałęsy (243 tys. pasażerów więcej i 6 proc. wzrostu), Wrocław-Strachowice (185 tys. pasażerów więcej i 7 proc. wzrostu) oraz Warszawa-Modlin (92 tys. pasażerów więcej i 4 proc. wzrostu). Wśród portów lotniczych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów rocznie najlepsze wyniki osiągnęło lotnisko w Łodzi (27 tys. pasażerów więcej i 16 proc. wzrostu), a następnie porty Olsztyn-Mazury (21 tys. pasażerów więcej i 24 proc. wzrostu) oraz Bydgoszcz (14 tys. pasażerów więcej i 5 proc wzrostu). Należy też wspomnieć o bardzo dobrym wyniku portu Zielona Góra-Babimost, w którym przybyło prawie 7 tys. pasażerów i osiągnął dynamikę wzrostu w wysokości 40 proc. Po trzech kwartałach 2019 roku spadek zanotowano w przypadku portów lotniczych Poznań-Ławica, Lublin, Katowice w Pyrzowicach oraz Szczecin-Goleniów.

Wśród przewoźników lotniczych w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku najszybciej rosły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły w tym czasie prawie 1 mln (995 tys.) pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i osiągnęły 12 procentową dynamikę wzrostu. Drugi wynik pod względem wzrostu liczby przewiezionych pasażerów należał do Enter Air – ponad 431 tys. pasażerów więcej i 26 proc. wzrostu. Największym przewoźnikiem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje niskokosztowy Ryanair, którego liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 257 tys. po trzech kwartałach 2019 roku (3 proc. wzrostu). Większy wzrost odnotowały natomiast Ryanair Sun (+355 tys. pasażerów i 64 proc.) oraz Wizz Air (+339 tys. pasażerów i 5 proc.).

Przewozy krajowe i międzynarodowe

Przewozy międzynarodowe w polskich portach lotniczych po trzech kwartałach 2019 roku odnotowały 6,3 proc. dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Jest to wynik o 1,5 punktu procentowego wyższy niż wynik portów zrzeszonych w ACI Europe. Liczba operacji wzrosła zaś o 5 proc. W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono 2,4 mln pasażerów więcej, niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 367 tys. pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie 2018 roku. W ruchu międzynarodowym liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, jednakże ponownie najwyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+806 tys. pasażerów i 15 proc. wzrostu).

W ramach przewozów krajowych w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przewieziono o prawie 83 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, czyli odnotowany został wzrost o 2,9 proc. Był to wynik o 3,4 punktów procentowych lepszy, niż wynik portów lotniczych zrzeszonych w ACI Europe. Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, który osiągnął również najwyższy wzrost ilościowy – 189 tys. pasażerów i 8 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2018 roku.

Ruch regularny notuje wzrosty

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku odnotowano wzrost w przewozach regularnych w wysokości 8,2 proc., czyli obsłużono o ponad 2,5 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, ale największe wzrosty liczby pasażerów zostały odnotowane w przypadku Ukrainy (+561 tys. pasażerów i 62 proc. wzrostu), a następnie Holandii (+183 tys. pasażerów i 16 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (+178 tys. pasażerów i 3 proc.). Największe spadki odnotowano zaś na trasach do/z Szwecji, Hiszpanii i Izraela.

Wśród portów lotniczych największe wzrosty w ruchu regularnym po trzech kwartałach 2019 roku odnotował port Kraków-Balice (1,17 mln pasażerów więcej i 24 proc.), a następnie lotnisko Chopina w Warszawie (+1,15 mln pasażerów i 9 proc.) oraz port lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy (+243 tys. pasażerów i 7 proc. wzrostu). Spadki w ruchu regularnym odnotowały zaś porty: Lublin, Katowice w Pyrzowicach, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica oraz Rzeszów-Jasionka.

Wśród przewoźników największą dynamikę wzrostu osiągnął PLL LOT, który przewiózł w ruchu regularnym po trzech kwartałach 2019 roku prawie 851 tys. pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2018 roku. Najwięcej pasażerów ogółem przewiózł natomiast Ryanair. Przewoźnicy niskokosztowi w rynku przewozów regularnych mają udział w wysokości 55 proc., a przewoźnicy sieciowi 42 proc. 3 proc. należy do przewoźników czarterowych, którzy również oferują tego typu przewozy. Porównując te wyniki z pierwszymi trzema kwartałami roku 2018 można zauważyć, że udział przewoźników sieciowych oraz czarterowych w tym segmencie rynku wzrasta nieznacznie kosztem udziału przewoźników niskokosztowych.

Spadki w przewozach czarterowych

W ruchu czarterowymi odnotowano po trzech kwartałach 2019 roku spadek liczby pasażerów podróżujących z/do polskich portów lotniczych o 7,5 proc., czyli o ok. 367 tys. pasażerów. Najbardziej popularnymi kierunkami w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku były Grecja, Turcja i Bułgaria. Natomiast największy wzrost ilościowy odnotowała Turcja (+354 tys. pasażerów i 43 proc. wzrostu, w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2018 roku), a następnie Egipt (+65 tys. pasażerów, czyli 20 proc.) i Tunezja (+63 tys. pasażerów i 59 proc.). Największe spadki wystąpiły na kierunkach do/z Grecji, Hiszpanii oraz Bułgarii.

Wśród kierunków typowo wakacyjnych znajdujących się w ofercie przewoźników niskokosztowych najbardziej popularne były ponownie Hiszpania, Włochy i Malta. Tego typu ruch odnotował po trzech kwartałach 2019 roku wzrost o 10 proc., głównie ze względu na dobre wyniki w trzecim kwartale 2019 roku.

Najwyższy wzrost liczby pasażerów w ruchu czarterowym odnotował port lotniczy Warszawa-Modlin (+83 tys. pasażerów, jest to wynik ponad 35 razy większy od liczby pasażerów przewiezionych w porcie, w tym segmencie ruchu, w analogicznym okresie 2018), a następnie Wrocław-Strachowice (+42 tys. pasażerów i 9 proc.) oraz Szczecin-Goleniów (+19 tys. pasażerów i 122 proc.). Część portów lotniczych odnotowała spadki w ruchu czarterowym. Były to: lotnisko Chopina w Warszawie oraz porty lotnicze Poznań-Ławica, Kraków-Balice i Gdańsk im. L. Wałęsy.

Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przewiózł Enter Air, a następnie Ryanair Sun i Smartwings. Największym wzrostem liczby pasażerów w tym okresie mógł pochwalić się Ryanair Sun (+355 tys. pasażerów i 64 proc.), a następnie Enter Air (+153 tys. pasażerów i 13 proc.) oraz Blue Panorama Airlines (+150 tys. pasażerów – wynik prawie 11 razy większy niż w analogicznym okresie 2018 roku).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus