ULC: Operacje lotnicze – ważne informacje

ULC - operacje lotnicze - ważne informacje

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 25 marca 2020 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zwolnienie w zakresie spełnienia wymagań pkt ORO.GEN.110, ORO.FC.130, ORO.FC.230, ORO.FC.330, ORO.FC.A.245, ORO.CC.140 oraz ORO.TC.135 Załącznika III (Part-ORO) oraz pkt SPA.DG.105 Załącznika V (Part-SPA) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, str. 1–148).

Zwolnienie adresowane jest do posiadaczy certyfikatów AOC, zgłoszeń SPO, zgłoszeń NCC oraz zezwoleń SPO HR wydanych przez Prezesa Urzędu, do których mają zastosowanie wyżej wymienione przepisy i którzy podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu.

Zwolnienie obowiązuje do dnia 24 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonej decyzji:

•  Treść obwieszczenia

•  Decyzja o zwolnieniu

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus