ULC: Konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego

ULC: Konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego

Na podstawie upoważnienia z dnia 25 stycznia 2018 r. wydanego przez Ministra Infrastruktury zgodnie z & 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 20 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na stronie internetowej www.ulc.gov.pl, w zakładce prawo/projekty/w konsultacjach, został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Wspomniany projekt znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod pozycją 39.

Ewentualne komentarze i uwagi należy przesyłać na adres: lep@ulc.gov.pl

Konsultacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego (LINK)
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus