ULC: Informacja na temat opłat lotniczych w 2021 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w 2021 roku zmieniły się stawki opłat lotniczych.

Przed dokonaniem opłat ULC prosi o sprawdzenie aktualnych kwot za poszczególne czynności lotnicze w tabeli dołączonej do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia stawek w za opłaty lotnicze w 2021. Stawki obowiązują od 15 lutego 2021 r.

W tabeli nr 1 znalazły się: wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty.

W tabeli nr 2 umieszczono wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami.

Tabela nr 3 zawiera wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

Do pobrannia:
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r.


Więcej informacji:
•   Licencjonowanie Personelu Lotniczego
•   Komisja Egzaminacyjna
•   Rejestr Personelu lotniczego
•   Pokazy lotnicze
•   Przewóz lotniczy
•   Audytor kontroli jakości
•   Operator kontroli bezpieczeństwa
•   Medycyna lotnicza

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus