ULC i LAW zacieśniają współpracę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem

Podpisanie porozumienia o współpracy ULC i LAW w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (fot. ULC)

2 września 2021 w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego podpisano porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.

Porozumienie z ramienia ULC podpisał Pan Piotr Samson, Prezes Urzędu – a stronę LAW reprezentował gen.bryg.pil. dr inż. Krzysztof Cur, Rektor-Komendant Akademii.

W uroczystości, oprócz sygnatariuszy, uczestniczyli: Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych ULC Pan Michał Witkowski, Dowódca Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego płk pil. Grzegorz Weltrowski oraz Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem ULC Pan Roman Ożóg.

ULC i LAW zadeklarowały chęć wspólnego działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz dzielenia się ze środowiskiem lotniczym najlepszymi praktykami i doświadczeniami z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa w operacjach lotniczych.

Wymiana informacji, współpraca w zakresie tworzenia ekspertyz, wspólna organizacja warsztatów i konferencji oraz spotkań grup roboczych sprzyjać będą stałemu podnoszeniu świadomości i propagowaniu dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa.

Jak podkreślił Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, ULC pozytywnie ocenia dotychczasową działalność i aktywność LAW w sferze bezpieczeństwa lotniczego, a zawarte porozumienie ma jeszcze bardziej zacieśnić dotychczasową współpracę oraz poszerzyć jej obszary.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus