ULC: Egzaminy teoretyczne po 31 stycznia 2022 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w toku ustaleń z przedstawicielami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wszyscy kandydaci, którzy są w trakcie zdawania egzaminów teoretycznych oraz są dopuszczeni do egzaminów teoretycznych w oparciu o ECQB7, będą mogli kontynuować zdawanie egzaminów teoretycznych w ramach nowej bazy ECQB2021 po 31 stycznia 2022 r., w ramach przysługującego im zgodnie z Part FCL.025 czasu na zdawanie – 18 miesięcy od rozpoczęcia zdawania + ewentualne odstępstwa.

W tych przypadkach nie będzie obligatoryjnie wymagane szkolenie pomostowe, jednak jego ukończenie jest rekomendowane przez nadzór.

Jednocześnie ULC informuje, że w ramach kontynuacji egzaminu przedmioty zaliczone na starej bazie (do 01.2022 r.) będą skredytowane i kandydaci będą zdawać na nowej bazie jedynie niezaliczone dotychczas przedmioty oraz, że poprawianie niezaliczonych przedmiotów możliwe będzie tylko na nowej bazie pytań. Należy pamiętać, że w przypadku zaliczenia na starej bazie tylko jednej części przedmiotu łączność (IFR lub VFR) konieczne będzie zaliczenie przedmiotu łączność na nowej bazie pytań.

Osobom wyszkolonym w oparciu o stare sylabusy, które będą rozpoczynały zdawanie egzaminów teoretycznych po styczniu 2022 r. sugeruje się odbycie szkoleń pomostowych, w organizacjach dostępnych na rynku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus