Przejdź do treści
Źródło artykułu

Twarde przyziemienie tandemu, spóźniona reakcja instruktora, zbyt mała separacja - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 2872/2020 (W, 11.09.2020 r., EPEL). Dotyczy: Twardego przyziemienia skoczków ze spadochronem tandemowym Sigma II 340. Przyczyną zdarzenia był błąd pilota tandemu polegający na złej ocenie sprawności spadochronu po otwarciu, a także lądowanie z tylno-bocznym wiatrem, z dużą prędkością względem ziemi i prawdopodobnie w konfiguracji przeciągnięcia skrzydła, bez hamowania. Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu tego zdarzenia były: zakręt do lądowania wykonany zbyt nisko nad ziemią; przekroczenie dopuszczalnego czasu swobodnego spadania i otwieranie spadochronu znacznie powyżej prędkości dopuszczalnej, a w konsekwencji uszkodzenie czaszy podczas jej otwierania; zła ocena sprawności spadochronu po „twardym” otwarciu. Raport końcowy 2872/2022

• 1501/2021 (I, 09.06.2021 r., EPBC). Dotyczy: Zbyt małej separacji pomiędzy samolotami Cessna 152 i AERO AT3 R100 w kręgu nadlotniskowym. Problem był łatwy do zidentyfikowania w czasie zgłaszania przez załogi pozycji z wiatrem, a na jego narastanie wskazywała wymiana uwag pomiędzy instruktorami obu samolotów. Kierujący lotami nie zareagował na zaistniałą sytuację. Przyczyną zdarzenia była niewłaściwa analiza sytuacji ruchowej w kręgu nadlotniskowym. Uchwała 1501/2021

Trasy lotu samolotów Cessna i AT3 w dniu zdarzenia (fot. PKBWL)

• 2657/2022 (I, 31.05.2022 r., ATZ EPBC). Dotyczy: Lądowania w terenie przygodnym samolotu Piper Pa-28-140 po zauważeniu przez ucznia-pilota, że silnik zaczyna tracić moc, a wskazania obrotomierza spadły do 800 RPM. Przyczyną zdarzeniabyło nieprawidłowe zarządzanie paliwem. Uchwała 2657/2022

• 3033/2022 (PI, 16.06.2022 r., EPBY). Dotyczy: Podczas startu szybowca SZD-9 bis 1E Bocian do lotu szkolnego za wyciągarką (załoga: uczeń i instruktor), na wysokości kilku metrów, w fazie łagodnego wznoszenia szybowca, nastąpiło spowolnienie ciągu. Instruktor przerwał wznoszenie przechodząc do lotu szybowego i odczepił linę. Spóźniona reakcja instruktora doprowadziła do spadku prędkości lotu i przeciągnięcia. Szybowiec przepadł i twardo przyziemił. Uchwała 3033/2022

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony