Trzecie urodziny PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej istnieje już trzy lata. W tym krótkim czasie obsłużyła 1,7 miliona operacji lotniczych, zmodernizowała wiele pomocy nawigacyjnych i z powodzeniem, etap po etapie, wdraża nowy system zarządzania polskim niebem.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to powołana do życia 1 kwietnia 2007 r. państwowa osoba prawna, której powierzono zadania zarządzania ruchem lotniczym w FIR Warszawa. Głównym celem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa statków powietrznych.

Statek powietrzny znajdujący się w powietrzu jest pod stałą opieką kontrolerów ruchu lotniczego. Działalność PAŻP odbywa się na trzech szczeblach kontroli FIR Warszawa: służby kontroli obszaru, służby kontroli zbliżania i służby kontroli lotniska.

Przez trzy lata Agencja obsłużyła około 914 tysięcy tranzytowych operacji lotniczych; 140 tysięcy krajowych operacji lotniczych oraz 646 000 operacji lotniczych zaczynających się lub kończących w Polsce.

PAŻP serdecznie dziękuje wszystkim użytkownikom polskiej przestrzeni powietrznej za trzy lata współpracy.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus