Trzecie spotkanie Grupy Roboczej SMS w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

Trzecie spotkanie Grupy Roboczej SMS w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury (fot. ULC)

W dniach 3 i 4 października 2019 r. na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej SMS ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych. Spotkanie otworzyli Pan Roman Ożóg Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym ULC oraz Pan Tomasz Kądziołka Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 90-u przedstawicieli środowiska lotniczego, a tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z „Zarządzaniem Zmianą”. Prelegenci z AMC Aviation, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ATO Adriana Aviation, Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz ULC, przedstawili własne doświadczenia oparte na przykładach wdrażania zmian w swoich organizacjach lotniczych począwszy od planowania, poprzez wdrażanie, a skończywszy na monitorowaniu skutków wprowadzonych zmian. Jesteśmy przekonani, że wspólna wymiana doświadczeń pozwoli poszerzyć wiedzę oraz wypracować efektywne narzędzia skutkujące ciągłemu doskonaleniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych.

Na spotkaniu osiągnięto również konsensus dotyczący treści Porozumienia przystąpienia do Forum Wymiany Danych w ramach SMS. Głównymi korzyściami takiej współpracy będzie dobrowolna wymiana istotnych informacji dotyczących badania zdarzeń lotniczych, występowania zagrożeń i ich zapobieganiu. Porozumienie zakłada, że wymiana informacji nie będzie miała niekorzystnego wpływu na działanie organizacji i jej członków, ze strony osób trzecich, a informacje wykorzystywane będą z pełnym zachowaniem zasad Kultury Bezpieczeństwa i tylko do ustalenia faktycznych przyczyn, a nie osób odpowiedzialnych za zaistnienie zdarzenia.

Informacje dotyczące przystąpienia oraz podpisania Porozumienia Urząd Lotnictwa Cywilnego zamieści na stronie internetowej www.ulc.gov.pl w późniejszym terminie.

ULC serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu, które planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2020 roku oraz zachęca przedstawicieli podmiotów i organizacji lotniczych do zaprezentowania własnych doświadczeń i rozwiązań w zakresie implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Tematem przewodnim tego spotkania będą „Wskaźniki Bezpieczeństwa – SPI”. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: lbb@ulc.gov.pl.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus