Trwają prace związane z modernizacją lotniska w Krośnie

Trwają prace związane z modernizacją lotniska w Krośnie (fot. Paweł Hawrot/EPKR Spotters)

W chwili obecnej trwają prace przy układaniu warstw bitumicznych na drodze startowej, drodze kołowania oraz płycie tankowania, a w pierwszej połowie września wykonawca planuje położenie warstwy ścieralnej.

Jednocześnie wykonawca rozpoczyna prace związane z budową płyty postojowej dla samolotów w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych i prowadzącej do niej drogi kołowania.

W celu ułatwienia inwestorom dostępu do infrastruktury lotniska w ogrodzeniu lotniska zostanie zamontowana 15.m brama wjazdowa.

Aby w pełni wykorzystać zmodernizowaną infrastrukturę lotniska, prowadzone są rozmowy związane z ewentualnym uruchomieniem lotniskowej stacji paliw oraz opracowaniem procedur GNSS dla lotniska EPKR.

Plan Generalny dla lotniska Krosno został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we wrześniu 2014 roku. W grudniu 2015 roku rozstzrygnięto przetarg na „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu”. Umowa na wykonawstwo robót została podpisana w dniu 14 grudnia 2015 r. Na początku 2016 wykonawca rozpoczął prace od rozbiórki starego pasa oraz wycinki kolidujących z nowym pasem startowym drzew. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2016 roku.


Przeczytaj również:
Modernizacja lotniska w Krośnie - etap II
Plan Generalny dla lotniska Krosno

Źródło: UM Krosna
comments powered by Disqus