Przejdź do treści
Prace związane z dostosowaniem infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS (fot. mazuryairport.pl)
Źródło artykułu

Trwają prace dostosowania infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS

Prace związane z dostosowaniem infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS nie zwalniają tempa.

Do 29.10.2021 r. wykonano 95 przewiertów sterowalnych pod pasem startowym o łącznej długości 8002 m, co stanowi 5️5% z planowanych 14400 metrów. W celu weryfikacji założeń projektowych oraz harmonogramu robót, wykonano próbny przewiert w najszerszym miejscu drogi startowej wraz z wykonaniem odwiertu oraz osadzenia oprawy lampy zagłębionej w osi drogi startowej. Wykonano około 1500 m kanalizacji pierwotnej przy drodze startowej oraz stacji transformatorowej, obsadzono też 55 studni kablowych, a także rozebrano budynek przy stacji transformatorowej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości inwestycji, łącznie z wdrożeniem operacyjnym planowane jest na koniec 2023 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Prace modernizacyjne obejmują m.in. rozbudowę stacji transformatorowej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia nawigacyjnego oraz certyfikację urządzeń.


(fot. mazuryairport.pl)

ILS (ang. instrument landing system) to radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności. System umożliwia precyzyjne prowadzenie samolotu od granicy zasięgu do – w zależności od kategorii systemu – pewnego punktu na ścieżce schodzenia lub do punktu przyziemienia na pasie startowym.

Aktualnie, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury posiada system ILS kategorii I, który umożliwia precyzyjne podejście i lądowanie przy widzialności na drodze lądowania (RVR) nie mniejszej niż 550 metrów i podstawie chmur nie niższej niż 60 metrów. Podniesienie kategorii radiowego systemu ILS z I do II, pozwoli na bezpieczne lądowanie samolotów w każdych warunkach atmosferycznych i umożliwia lądowanie przy widzialności na drodze startowej nie mniejszej niż 300 metrów i podstawie chmur nie niższej niż 30 metrów.


(fot. mazuryairport.pl)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony