Trwa nabór na stanowisko prezesa PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

Minister infrastruktury i budownictwa ogłosił właśnie nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Do tej pory obowiązki prezesa pełniła Magdalena Jaworska.

Magdalena Jaworska na stanowisko prezesa PAŻP została powołana w lutym 2015 roku i zgodnie z ówczesnymi przepisami miała pełnić swoją funkcję maksymalnie przez pół roku. Jednak w połowie ubiegłego roku posłowie znowelizowali przepisy i obecnie maksymalny czas kadencji prezesa wynosi półtora roku (trzy półroczne kadencje). 4 marca bieżącego roku, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, premier Beata Szydło przedłużyła okres powierzenia stanowiska po. Magdalenie Jaworskiej.

Za jej kadencji PAŻP udało się zmodernizować system odpowiadający za zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej, poprawić system szkolenia i rekrutacji kontrolerów oraz realizacji inwestycji a także proces dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie pionowego podziału przestrzeni powietrznej.

Cały artykuł można przeczytać na stronie: www.rynekinfrastruktury.pl

Źródło: rynekinfrastruktury.pl
comments powered by Disqus