Transformacja dronowa przyśpiesza

Dron w locie o wschodzie słońca (fot. Maciej Włodarczyk/PAŻP)

Rosnąca w tempie prawie 50 proc. rocznie branża dronowa teraz przyśpieszy jeszcze bardziej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły we wtorek wspólny dronowy projekt rozwojowy wart ponad 61,5 mln zł. Pierwszą w historii umowę na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich podpisali we wtorek podczas uroczystości w Elektrowni Powiśle Janusz Janiszewski prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Ewa Siczek, dyrektor departamentu projektów e-administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmuje wspólne prace trzech instytucji nad rozwojem rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą zarówno wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych – od prywatnych pasjonatów dronów, przez służby i instytucje państwowe, po firmy i odbiorców biznesowych, ale również obywatele niezwiązani na co dzień z lotnictwem. Projekt pozwoli na wykorzystanie lotnictwa bezzałogowego w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych.

Ponad 51 mln zł, czyli 85 procent wartości projektu, zostało pozyskane z dotacji unijnej. Dzięki wspólnemu projektowi obywatele i przedsiębiorcy opierający swą działalność gospodarczą na dronach będą mogli elektronicznie realizować wszystkie obowiązki związane z lotami bezzałogowym statkiem powietrznym, zyskując czas i pieniądze, a także nowe możliwości biznesowe.

Polska jest dziś w światowej czołówce krajów tworzących przyjazne środowisko dla branży dronowej. Świetnie rozwinięta infrastruktura do zarządzania ruchem i innowacje są naszą ofertą współpracy w regionie Trójmorza. CPK – koło zamachowe gospodarki – będzie napędzane innowacjami, takimi jak technologie dronowe. Dzięki doskonałej współpracy różnych instytucji skupionych wokół ich rozwoju wypracujemy przewagę konkurencyjną na arenie światowej, na czym skorzysta cały polski rynek lotniczy – mówił minister Marcin Horała wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.


Podpisano umowę na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich

Efektem projektu będzie także sprawna koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz lepsza integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dla obywateli.

Ruch dronów w przestrzeni powietrznej będzie uzupełniał usługi realizowane dzisiaj zarówno przez tradycyjne lotnictwo, jak i inne formy transportu. Wszystkie formalne działania związane z lotem drona dla operatora w jak najmniejszym stopniu muszą być jak najmniej angażujące i czasochłonne – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która jest twórcą koncepcji systemu PansaUTM – pierwszego w Europie wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Koordynacja lotów dronów pomiędzy operatorami BSP a kontrolerami ruchu lotniczego odbywa się dziś w części przestrzeni wokół lotnisk kontrolowanych w sposób całkowicie cyfrowy, w trybie on-line przy pomocy modułów systemu UTM Tak samo usługi cyfrowe, które będą realizowane w ramach Projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, będą miały charakter globalny, będą opierały się na możliwie jak największej dynamice i automatyzacji działań i będą dotyczyły wszystkich głównych obszarów związanych z rynkiem BSP.

Zaproponowane przez PAŻP usługi składają się na kompleksowe rozwiązanie dla rynku bezzałogowych statków powietrznych, obywateli i przedsiębiorców. Potrzeba wdrożenia usług została potwierdzona analizą ekspercką podczas oceny wniosku o dofinansowanie – mówiła Ewa Siczek, dyrektor departamentu projektów e-administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


(fot. Urząd Lotnictwa Cywilnego)

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, dzięki któremu zostanie stworzony Krajowy System Informacji Dronowej, umożliwi Urzędowi Lotnictwa Cywilnego w prosty, zrozumiały i szybki sposób dostarczać osobom często niezwiązanym z lotnictwem, a użytkującym drony, informacji dotyczących możliwości realizacji lotów BSP. Umożliwi uprawnionym organom dynamiczne reagowanie i wprowadzanie tymczasowych ograniczeń dla BSP w dostępie do przestrzeni powietrznej. Pozwoli tym samym zminimalizować ryzyko naruszeń przepisów prawa, wzrostu zagrożenia, zarówno w ruchu lotniczym, jak i w zakresie bezpieczeństwa publicznego – mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jesteśmy świadkami otwarcia nowej ery lotnictwa bezzałogowego, coraz bardziej cyfrowego i autonomicznego, coraz bardziej skalowalnych modeli biznesowych opartych o drony. Idą z nią w parze nowe miejsca pracy dla wysoko wyspecjalizowanych kadr  i ewidentne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Drony to branża przyszłości, w której Polska jest i będzie liderem. Korzyści dla krajowej gospodarki z wdrożenia dronów to niemal 600 mld złotych do roku 2026 – mówi Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i programu Centralno-Europejskiego Demonstratora Dronów.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś II E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, nr naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19) zakończy się w 2023 roku.

Relację z podpisannia umowy na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich można zobaczyć TUTAJ.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus