Tłumaczenie załącznika 6b do rozporządzenia z art. 33 ust. 2 i 4 ustawy Prawo lotnicze

Dron nad wodą (fot. PAŻP)

Urząd Lotnictwa Cywolnego poinformował, że Załącznik 6b do rozporządzenia z art. 33 ust. 2 i 4 ustawy Prawo lotnicze został udostępniony w języku angielskim.

Przepisy niniejszego załącznika mają zastosowanie do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 25 kg, stosowanych w lotach poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) podczas lotów wykonywanych poza wydzieloną przestrzenią powietrzną z przestrzeni powietrznej ogólnie dostępnej dla lotnictwa, w art. 126 ust. 4 ustawy o lotnictwie. Przepisy te nie mają zastosowania do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej poniżej 2 kg wykorzystywanych w operacjach First Person View (FPV). Polegają one na tym, że modelarz – sterując modelem – ma podgląd na żywo z kamery umieszczonej na modelu: samolotu/łodzi/samochodu.

Po złożeniu uzasadnionego wniosku, w szczególności w przypadku wykonywania lotów operacyjnych, specjalistycznych, autonomicznych, szkoleniowych, eksperymentalnych lub próbnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić dany podmiot z obowiązku spełnienia określonych wymagań określonych w załączniku, utrzymując wymogi bezpieczeństwa.

Dokument w wersji anglojęzycznej jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus