Testy produkcyjne PansaUTM zakończone sukcesem! Jest powód dla którego piszemy o tym szczególnie

Pansa UTM - logo (fot. PAŻP)

Sukcesem zakończyły się trwające blisko dwa miesiące testy produkcyjne systemu PansaUTM Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a ich ostatni dzień przypadł na 20 lutego 2020 roku. Zaangażowani w proces akredytacji systemu PansaUTM przedstawiciele PAŻP pragną podziękować operatorom bezzałogowych statków powietrznych (BSP) za współpracę i wszystkie zgłoszone uwagi.

W okresie trwania prób operatorzy BSP złożyli ponad 150 planów misji, które zostały rozpatrzone przez pracowników Działu Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych PAŻP. Każda zatwierdzona misja pozwalała na wykonanie check-inu poprzez aplikację DroneRadar w przestrzeni odpowiedzialności służby kontroli lotniska (TWR) w Poznaniu - CTR EPPO.

Wykonano również setki check-inów bez wymogu planowania misji w przestrzeni odpowiedzialności służby informacji powietrznej (FIS) Gdańsk. Dzięki temu przetestowano m.in. niewerbalną komunikację między operatorem BSP a kontrolerem TWR lub informatorem FIS.

W najbliższym czasie system PansaUTM będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych strefach kontrolowanych lotnisk i sektorach FIS, zastępując manualną koordynacje lotów BSP rozwiązaniami cyfrowymi.

Przeprowadzone testy dowiodły, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do uproszczenia i usprawnienia koordynacji lotów BSP w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnią wzrost poziomu bezpieczeństwa lotów bezzałogowych i załogowych statków powietrznych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca się z prośbą, by do czasu opublikowania informacji o wdrożeniu systemu PansaUTM do pracy operacyjnej zgłaszanie lotów BSP odbywało się drogą tradycyjną: przez wysłanie maila z formularzem ściągniętym ze strony PAŻP.

Dlaczego piszemy o tym na portalu lotnictwa ogólnego?

W 2015 uruchomiliśmy aplikację DronRadar do budowania świadomości wśród nowych użytkowników przestrzeni powietrznej. Aplikacja za pomocą trzech światełek informuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie. Przez ten czas aplikację pobrało ponad 140 000 użytkowników.

Bierzemy redakcyjnie aktywny udział przy opracowywaniu wspólnych europejskich przepisów lotniczych. Pomysłów jest wiele, ale przyświeca nam jeden nadrzędny cel, którym jest ochrona interesów General Aviation. Są obszary, w których GA może zyskać dzięki dronom, np. upowszechnienie tanich i niewielkich transponderów lotniczych. Są niestety też pomysły, aby poprzez wydzielenie przestrzeni dla dronów, tzw. U-space uszczuplić klasę G.

Hołdujemy zasadzie, że wprowadzenie masowych lotów dronów również tych automatycznych i autonomicznych, powinno wiązać się z ich integracją, a nie poprzez ordynarne wydzielenie dla nich przestrzeni. PansaUTM, którego jesteśmy autorami, ma za zadanie wspomóc planowanie lotów, dać mechanizmy wspólnego informowania się o lotach (załogowych i bezzałogowych), podnieść jakość publikacji aeronautycznych i zminimalizować liczbę NOTAMów. O tym wszystkim napiszemy niebawem w dłuższym artykule.

*PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus