Przejdź do treści
Źródło artykułu

TEN-T impulsem do dalszego rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Komisja Europejska dostrzegła strategiczną rolę Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w rozwoju spójnej i połączonej infrastruktury transportowej UE, włączając go do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Otwiera to nowe możliwości rozwoju zarówno regionalnego lotniska, jak też całego regionu Warmii i Mazur.

Sieć TEN-T jest narzędziem koordynującym komplementarność inwestycji infrastrukturalnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, której celem jest m.in. zapewnienie spójności terytorialnej UE i dostępności komunikacyjnej we wszystkich regionach, w tym stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu, a także podnoszenie konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury stanowi znaczące uzupełnienie sieci kompleksowej TEN-T dla portów lotniczych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Unii Europejskiej. Lotnisko w Szymanach zlokalizowane jest na rozwidleniu sieci bazowej TEN-T, tj. korytarzy Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk i może odgrywać rolę elementu spajającego i integrującego oba korytarze sieci bazowej.

Przynależność do sieci TEN-T otwiera nowe możliwości finansowania infrastruktury Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, np. w oparciu o programy będące częścią instrumentu Łącząc Europę (CEF) w perspektywie 2021-2027, która wspierać będzie infrastrukturę transportową podwójnego zastosowania.

Rozwój lotniska Olsztyn-Mazury w oparciu o inwestycje w ramach sieci TEN-T, jako jedynego portu lotniczego na Warmii i Mazurach i w Polsce północno- wschodniej spowoduje efekt synergii, przyciągający nowych inwestorów wspierających rozwój gospodarki o dużej wartości dodanej dla regionalnego PKB.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony