System zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

Latajmy Bezpiecznie

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 25 listopada 2008 r. wprowadzono dobrowolny i poufny system zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.

W ramach tego systemu został powołany do funkcjonowania niezależny Zespół Lokalizacji Zagrożeń, zwany również Latajmy bezpiecznie o adresie www.latajmybezpiecznie.pl. Zespół ten został powołany przez Prezesa ULC Zarządzeniem Nr 29 z dnia 25 listopada 2008 r. jako organ niezależny.

Celem pracy Zespołu jest prowadzenie dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, o którym mowa w art. 135c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. nr 35, poz. 225).

Zgodnie z przepisem art. 135c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze prowadzony system dobrowolnego i poufnego zgłaszania informacji w lotnictwie cywilnym umożliwia zgłaszanie, zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego, ale które zgłaszający odczuwa jako bieżące lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lotów. Przedmiotem analiz Zespołu mogą być wyłącznie te spośród zgłoszonych informacji, które dotyczą nieprawidłowości w lotnictwie cywilnym i mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, nie będące wypadkami lub incydentami lotniczymi, ani zdarzeniami podlegającymi zgłaszaniu w ramach systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych, o którym mowa w art. 135a i 135b ustawy Prawo lotnicze.

Urząd Lotnictwa Cywilnego składa na ręce działającego od dwóch lat Zespołu Latajmy bezpiecznie podziękowania i życzy dalszej owocnej pracy. Jednocześnie ULC informuje, że chce udoskonalać system dobrowolnego i poufnego zgłaszania informacji w lotnictwie cywilnym w ramach zarządzania krajowym systemem bezpieczeństwa lotów. Stąd – Urząd zwraca się z prośbą do środowiska lotniczego o przekazanie informacji, wniosków oraz wszelkich komentarzy dotyczących przyjętej formy i funkcjonowania systemu dobrowolnego i poufnego zgłaszania informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym.

Korespondencję należy kierować na adres lbl@ulc.gov.pl


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus