Przejdź do treści
Uroczystość odsłonięcia obelisków z tablicami dedykowanymi dla upamiętnienia Agrolotnictwa i Pilotów Doświadczalnych (fot. lotniskoketrzyn.pl)
Źródło artykułu

Święto agrolotników i pilotów doświadczalnych

W poranną słoneczną sobotę dnia 24 września 2022 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo nasilenie ostatnich przygotowań lotniczej scenografii do wyjątkowej dla agrolotników i pilotów doświadczalnych uroczystości.

Na ten dzień zaplanowano odsłonięcie obelisków z tablicami dedykowanymi właśnie dla upamiętnienia AGROLOTNICTWA i PILOTOM DOŚWIADCZALMYM wzbogacając już istniejącą PLENEROWĄ GALERIĘ PAMIĘCI, o kolejne dwa obeliska.

Zgodnie z planem, w samo południe, o godzinie 12:00 ceremonią podniesienia flagi państwowej przy akcentach śpiewanego Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się uroczystość na lotnisku Wilamowo, o wymiarze historycznym.

Na uroczystość, z różnych stron kraju przybyło ponad setka seniorów agrolotnictwa, pilotów doświadczalnych i wielu znakomitych zaproszonych gości.

Wśród zaproszonych gości m.in. Inspektora Sił Powietrznych DG RSZ reprezentował płk pil. Mariusz Wiączkowski – Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentował Pan Bogdan Bartnicki – Dyrektor Infrastruktury i Geodezji UM, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Jarosław Babalski – Pełnomocnik Wojewody, powiatowe struktury samorządowe reprezentował Pan dr Michał Kochanowski – starosta kętrzyński oraz byli Dyrektorzy Zakładu Usług Agrolotniczych. Odczytano również specjalny okolicznościowy list Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego treść można znaleźć TUTAJ.

W trakcie uroczystości Pan Lesław Karst (Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów – współorganizator uroczystości) zaprezentował dorobek-osiągniecia agrolotnictwa polskiego jako pewnego fenomenu na skalę światową, dającego do budżetu Państwa wielkie wpływy dewizowe.

W uzupełnieniu prezentacji agrolotnictwa pil. instr. Stefan Weker (swego czasu Szef Pilotów Szkoły Agrolotniczej w Karolewie) przedstawił rolę Szkoły w Karolewie i lotniska Wilamowo na rzecz kształceniu kadr dla agrolotnictwa.

Święto agrolotników i pilotów doświadczalnych (fot. lotniskoketrzyn.pl)

W kolejnym wystąpieniu pil. instr. Zygmunta Mazana (Prezesa Klubu Pilotów Doświadczalnych – współorganizator uroczystości) przedstawił zadania, znaczenie i niezbędność misji pilotów doświadczalnych.

W swym wystąpieniu Prezes Mazan podkreślił, że przygotowany obelisk jest dedykowany PILOTOM DOŚWIADCZALNYM, z zamiarem symbolicznego podkreślenia bardzo istotnego personalnego wkładu wielu pilotów – z narażeniem własnego życia, w lotnicze bezpieczeństwo oraz na rzecz postępu w przemyśle lotniczym.

Po uczczeniu symboliczną minutą ciszy lotników którzy zginęli realizując zadania agrolotnicze i podczas lotów doświadczalnych nastąpiło odsłonięcie tablic dedykowanych AGROLOTNICTWU i PILOTOM DOŚWIADCZALNYM.

Tablice dedykowane Agrolotnictwu i Pilotom Doświadczalnym (fot. lotniskoketrzyn.pl)

Symbolicznym podkreśleniem tego momentu uroczystości było odsłuchanie – wspólne odśpiewanie Marszu Lotników.

Kolejnym ważnym i wzruszającym akcentem uroczystości była ekumeniczna modlitwa duchownych kościoła rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, za lotników którzy poświęcili swoje życie podczas realizacji powierzonych zadań i w intencji dedykowanych AGROLOTNICWU oraz PILOTOM DOŚWIADCZALNYM tablic.

Złożenie wiązanek pod tablicami dedykowanymi Agrolotnictwu i Pilotom Doświadczalnym (fot. lotniskoketrzyn.pl)

Złożeniem wiązanek kwiatów przy muzyczny akcencie werbli (TREMOLI) i odsłuchanie utworu CISZA, oficjalną część uroczystości została zakończona.

A po uroczystości oficjalnej, w lotniskowej Tawernie Awiatorów rozpoczęło się KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PO LATACH.

Spotkanie w lotniskowej Tawernie Awiatorów po uroczystości oficjalnej (fot. lotniskoketrzyn.pl)

Chwila towarzyskiego relaksu, spotkania osób dawno nie widzianych i okazja powspominania wspólnych lotniczych czasów zakończyła tę wizytę na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Więcej zdjęć z uroczystości odsłonięcia obelisków z tablicami dedykowanymi dla upamiętnienia Agrolotnictwa i Pilotów Doświadczalnych na stronie www.lotniskoketrzyn.pl

Zarząd AKJ

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony