Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym WAWELBERG BRIDGES-21

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym WAWELBERG BRIDGES-21

W ramach cyklu AIRAC 241 SUP 93/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach EPTR382, EPTR383 i EPRT384 wydzielonych w związku z ćwiczeniem wojskowym WAWELBERG BRIDGES-21. Zostały one zaplanowane w dniach od 16 do 21 lipca 2021 r.  

Planowany czas aktywności:

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Czas aktywności: codziennie w godz. 2000 - 2200.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


STREFY CZASOWO REZERWOWANE

Strefy czasowo rezerwowane na potrzeby zabezpieczenia lotów śmigłowców oraz zrzutu zasobników w ramach ćwiczenia WAWELBERG BRIDGES-21 - JW 4101 LUBLINIEC.

EPTR382 - Ozimek (przestrzeń niesklasyfikowana)

Granice poziome:
1. 50°38'20"N 017°59'40"E
2. 50°48'32"N 018°05'34"E
3. 50°42'33"N 018°29'10"E
4. 50°33'09"N 018°16'53"E
1. 50°38'20"N 017°59'40"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL

EPTR383 - Dąbrówka (przestrzeń niesklasyfikowana)

Granice poziome: Koło o promieniu 4 km i środku o współrzędnych: 50°31'28”N 018°28'18”E. Granice pionow: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL

EPTR384 - Łomnica (przestrzeń niesklasyfikowana)

Granice poziome: Koło o promieniu 4 km i środku o współrzędnych: 50°48'47”N 018°32'38”E. Graniice pionowe: Dolna granica: GND  Górna granica: 2000 ft


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa EPTR382 wydzielona jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ oraz FIS KRAKÓW, strefy EPTR383 - 384 są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW.

Strefy EPTR382 - 384 podlegają procedurze zamawiania, aktywacji idezaktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pk t5.1.

Wykorzystanie strefy EPTR382 z wyłączeniem aktywnej strefy EPTR16.

Wlot i wykorzystanie strefy EP P13 Olesno zostało uzgodnione z zarządzającym strefą.

MRT 139 oraz EPTS06A mogą być aktywne z wyłączeniem aktywnej strefy EPTR384 zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.2 pkt 7.5.

Loty w strefach realizowane będą z wykorzystaniem: 1 x C-295 lub M-28, 2 x Mi-17.

Lotnisko startu i lądowania: EPKK lub EPPW (dla Mi-17).

Loty powinny być wykonywane z prędkościami poniżej 250 kt IAS, zgodnie z przepisami dla lotów VFR, z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefami oraz z dala od przydzielonych granic stref, bez ich naruszania.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 – 35.


ORGANIZATOR

Dowódca JW 4101 LUBLINIEC, tel.: +48-665-251-602, +48-727-014-854, +48-261-101-279

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus