Przejdź do treści

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym HOLO/HAHO

W ramach cyklu AIP AIRAC 03/23 SUP 25/23 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach wydzielonych EPTR655, EPTR656, EPTR657, EPTR658, EPTR659, EPTR660, EPTR661, EPTR662, EPTR663, EPTR664 oraz EPTR665 wyznaczonych na potrzeby ćwiczenia wojskowego (skoków spadochronowych) HALO/HAHO, które mają się odbyć w dniach 17-21 kwietnia oraz 10-14 lipca 2023 r.


CZAS (UTC)

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: codziennie 2 godziny w ciągu dnia i 2 godziny w nocy. Dokładne godziny zostaną ustalone na 7 dni przed operacją na podstawie planowanego ruchu lotniczego.


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa EPTR655 jest wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA i APP POZNAŃ, strefy EPTR656-659 z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ, strefa EPTR661 z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, APP KRAKÓW, FIS WARSZAWA i FIS KRAKÓW, strefy EPTR662-664 z przestrzeni odpowiedzialności FIS KRAKÓW, strefa EPTR665 z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW i FIS WARSZAWA.

Strefy EPTR655-665 podlegają procedurze zamawiania zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1 pkt 8 oraz pkt 9 oraz aktywacji i dezaktywacji w AMC Polska przez koordynatora skoków.

W każdym dniu realizacji przedsięwzięcia aktywna będzie tylko jedna z grup stref z założeniem, że głównym miejscem realizacji szkolenia będzie rejon Jeleniej Góry (EPTR655-660) a rejonem rezerwowym pozostaną strefy w pobliżu Częstochowy (EPTR661-665).

Strefy EPTR655, 659 - 661 posiadają priorytet nad kolizyjnymi elementami przestrzeni powietrznej z wyłączeniem strefy EPTR49 na potrzeby lotów technicznych, chyba że SSRL SZ RP ustali inaczej.

Podczas aktywności stref EPTR661 i/lub EPTR662 nie dopuszcza się aktywności EPTR61.

Liczba statków powietrznych: 1 x C-17 lub 1x C-130 z US Air Force. Liczba zajść i zrzutów: 5. Liczba skoczków: 50. Wylot: 1 dziennie w zależności od warunków atmosferycznych oraz dostępności statków powietrznych.


Skoki HALO/HAHO

Miejsce startu i lądowania: EPWR lub EPPW. Planowany skok z FL 350 połączony z przelotem spadochronowym w strefie EPTR655 lub EPTR661. Lądowanie skoczków w terenie przygodnym w jednej z wybranych stref: EPTR656-659 lub EPTR662-665. Dolot do/ze strefy zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej klasie przestrzeni.

Loty w strefach EPTR655-665 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS) w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Za bezpieczeństwo odpowiada koordynator skoków.

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym HOLO HAHO


STREFY CZASOWO REZERWOWANE

Przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTR655
Granice poziome:
1. 51 07 18 N 015 07 28 E
2. 51 15 25 N 015 15 15 E
3. 51 09 38 N 016 05 37 E
4. 51 01 08 N 016 03 47 E
5. 50 50 17 N 016 15 27 E
6. 50 41 11 N 015 59 01 E
dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:
7. 51 01 22 N 015 03 37 E
1. 51 07 18 N 015 07 28 E
Granice pionowe: Dolna granica: 6000 ft AMSL Górna granica: FL 375

EPTR656
Granice poziome: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych:
50 53 55 N 015 47 03 E
Granice pionowe: Dolna granica: Górna granica: 6000 ft AMSL

EPTR657
Granice poziome:
1. 51 07 18 N 015 07 28 E
2. 51 15 25 N 015 15 15 E
3. 51 13 48 N 015 29 40 E
4. 51 07 13 N 015 26 16 E
5. 51 05 24 N 015 15 27 E
1. 51 07 18 N 015 07 28 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6000 ft AMSL

EPTR658
Granice poziome:
1. 51 11 22 N 015 50 55 E
2. 51 09 38 N 016 05 37 E
3. 51 01 08 N 016 03 47 E
4. 50 58 21 N 016 02 43 E
5. 51 01 37 N 015 47 05 E
1. 51 11 22 N 015 50 55 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6000 ft AMSL

EPTR659
Granice poziome:
1. 50 48 00 N 015 57 57 E
2. 50 54 48 N 016 10 36 E
3. 50 50 17 N 016 15 27 E
4. 50 41 12 N 015 59 02 E
1. 50 48 00 N 015 57 57 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6000 ft AMSL

EPTR660
Granice poziome:
1. 50 56 04 N 015 22 49 E
2. 50 52 43 N 015 25 30 E
3. 50 50 58 N 015 21 17 E
dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu:
4. 50 56 46 N 015 17 19 E
1. 50 56 04 N 015 22 49 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6000 ft AMSL

EPTR661
Granice poziome:
1. 50 45 25 N 018 55 28 E
2. 50 49 51 N 018 39 25 E
3. 51 12 10 N 018 34 44 E
4. 51 11 51 N 019 29 36 E
5. 50 56 16 N 019 39 23 E
6. 50 47 49 N 019 21 53 E
1. 50 45 42 N 018 55 17 E
Granice pionowe: Dolna granica: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 375

EPTR662
Granice poziome: Koło o promieniu 7 km i środku w punkcie o współrzędnych:
50 52 34 N 019 12 13 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL

EPTR663
Granice poziome:
1. 50 56 02 N 019 02 47 E
2. 50 50 25 N 018 55 00 E
3. 50 53 33 N 018 39 55 E
4. 51 04 42 N 018 43 42 E
1. 50 56 02 N 019 02 47 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL

EPTR664
Granice poziome: Koło o promieniu 7 km i środku w punkcie o współrzędnych:
50 58 05 N 019 24 07 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL

EPTR665
Granice poziome:
1. 51 11 05 N 018 56 46 E
2. 51 10 23 N 019 25 57 E
3. 51 02 50 N 019 22 07 E
4. 51 03 35 N 018 56 42 E
1. 51 11 05 N 018 56 46 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL


FLIGHT PLAN BUFFER ZONE (FBZ)

EPTR655Z
Granice poziome:
51 00 39 N 014 59 27 E
51 01 55 N 014 59 31 E
51 08 28 N 015 03 46 E
51 18 17 N 015 13 10 E
51 11 44 N 016 10 16 E
51 01 46 N 016 08 04 E
50 56 16 N 016 14 00 E
50 49 50 N 016 20 53 E
50 39 15 N 016 01 43 E
50 38 31 N 016 00 21 E
51 00 08 N 014 58 44 E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 375

EPTR661Z
Granice poziome:
1. 51 14 57 N 018 34 17 E
2. 51 14 27 N 019 29 41 E
3. 51 14 27 N 019 30 49 E
4. 51 13 39 N 019 32 57 E
5. 51 11 58 N 019 33 58 E
6. 50 58 19 N 019 42 31 E
7. 50 56 14 N 019 43 51 E
8. 50 54 48 N 019 43 06 E
9. 50 54 06 N 019 41 40 E
10. 50 46 35 N 019 26 05 E
11. 50 45 14 N 019 23 31 E
12. 50 45 01 N 019 19 52 E
13. 50 43 01 N 018 57 55 E
14. 50 42 43 N 018 54 58 E
15. 50 43 22 N 018 52 38 E
16. 50 47 05 N 018 39 11 E
17. 50 48 00 N 018 35 43 E
18. 50 50 03 N 018 35 13 E
19. 51 11 52 N 018 29 38 E
20. 51 13 01 N 018 29 23 E
21. 51 14 58 N 018 31 23 E
1. 51 14 57 N 018 34 17 E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 375


RESTRYKCJE FUA

EPTR655R:
Not available for traffic except ARR/DEP LKKB/LKPR/LKVO.

EPTR655ZR:
Not available for traffic except ARR/DEP LKKB/LKPR/LKVO.

EPTR661R:
Not available for traffic. Not available for traffic.

EPTR661ZR:
Not available for traffic.


ORGANIZATOR

Dowódca JW. 4101 Tel.: +48-261-101-280, +48-693-923-646

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, +48-22-574-5733 – 35


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony