Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym AV-DET Rotation ADR 21-3

Świczenie wojskowe AV-DET Rotation ADR 21-3

W ramach cyklu AIRAC 241 SUP 96/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach EPTS411, EPTS412, EPTS413, EPTS414, EPTS415 i EPTS416 wydzielonych w związku z ćwiczeniem wojskowym AV-DET Rotation 21-3. Zostały one zaplanowane w dniach od 2 do 13 sierpnia 2021 r.  

Planowany czas aktywności:

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO

Wszystkie loty statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniach należy planować jako OAT z uwagą „OAT OVER POLAND” w polu 18 FPL oraz uwagą „ADR21”.

Strefa EPTS411 wydzielona jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, TWR MAZURY, APP GDAŃSK oraz FIS OLSZTYN, strefy EPTS412 i EPTS413 z ACC WARSZAWA i FIS OLSZTYN, strefa EPTS416 z APP KRAKÓW.

Ćwiczenie ma priorytet nad innymi strefami z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3 niniejszego suplementu.

Strefy czasowo wydzielone będą zamawiane w AMC Polska zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP Polska – ENR 2.2.3.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EPD) niewykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EPP) i ograniczonych (EPR).

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony wydzielone dla ćwiczenia „AVDET Rotation ADR 21-3” należy koordynować z pilotem/asystentem operacyjnym lotów EPLK tel.: +48-261-555-988 lub +48-261-555-921.

Załogi załogowych statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny wykonywać je zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać 2,5 NM bufora poziomego, odległość 500 ft od dolnej granicy, 500 ft od górnej granicy w przypadku lotów poniżej FL 290, 1500 ft od górnej granicy w przypadku lotów na i powyżej FL 290.


Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefach czasowo wydzielonych EPTS będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Sił Zbrojnych RP lub Sił Zbrojnych USA (w tym AWACS).

Loty z lotnisk bazowania do/z stref EP TS biorących udział w ćwiczeniu będą wykonywane na podstawie planów lotów (FPL) - AT. W polu przepisy wykonywania lotu należy wpisać Y. W polu 15 planu lotu należy wpisać OAT po pomocy nawigacyjnej na lotnisku startu, a w dalszej trasie lotu uwzględnić punkt wlotu do strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać
zmianę zasad lotu na VFR a następnie podać punkt wylotu ze strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać zmianę zasad lotu na IFR.

W ramach ćwiczenia wprowadzono nowe punkty koordynacyjne między OAT a statkami powietrznymi biorącymi udział w ćwiczeniu:
• AROT1 53°40'45"N 021°45'30"E
• AROT2 52°53'15"N 022°08'30"E
• AROT3 53°12'45"N 018°39'30"E
• AROT4 53°25'15"N 019°49'30"E
• AROT5 52°40'15"N 018°45'45"E
• AROT6 53°30'15"N 020°06'30"E

Doloty i odloty wojskowych statków powietrznych biorących udział w ćwiczeniu do/z lotnisk cywilnych należy planować jako GAT w przestrzeni TMA – zmiana na lot OAT następuje na granicy TMA lub w uzgodnionym z ACC OAT miejscu wewnątrz TMA.

Zamówienia na elementy przestrzeni powietrznej w formie RQA do Centrum Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (ASM-2) składa MIL ARO EPLK, tel.: +48-261-555- 971.

Aktywacja/dezaktywacja stref wykonywana przez pilota/asystenta operacyjnego lotów EPLK tel.: +48-261-555-988, +48-261-555-921.

Dodatkowe informacje dotyczące OAT są zawarte w EUROAT – Annex 4: https://
www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-publication-harmonized-rules...
ifr-inside-controlled-airspace-ecac).

Prowadzący (leader) formację niestandardową podaje ATC odległość pomiędzy pierwszym a ostatnim statkiem powietrznym w formacji (distance from front to back) – „request non standard formation” podając wartość odległości w NM.

Plany lotów OAT w/do/z FIR EPWW należy dodatkowo przesyłać na adres AFTN: EPWWZEZX.

Przyloty i odloty do/z EPLK w ramach ćwiczenia – plany lotów w CTA należy składać przez punkty na granicy MTMA: ENUBU, KENO, EVMIL, TUFIM, GOGUS, NIVNO, PEXUL, SOPUK.

Dane kontaktowe ACC OAT Warszawa: tel.: +48-22-574-5522 lub +48-261-828-732, email: sk.acc.oat@pansa.pl.


STREFY CZASOWO WYDZIELONE

Strefy wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów wojskowych statków powietrznych. W czasie aktywności stref – przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTS411

Granice poziome: Lateral limits:
1. 53°30'23"N 019°15'22"E
2. 53°47'11"N 021°18'47"E
3. 53°46'04"N 021°19'38"E
4. 53°43'54"N 021°19'14"E
5. 53°41'19"N 021°18'36"E
6. 53°36'21"N 021°15'55"E
7. 53°25'31"N 021°03'48"E
8. 53°17'57"N 020°56'02"E
9. 53°13'42"N 020°51'37"E
10. 53°17'21"N 020°34'42"E
11. 53°18'55"N 020°28'15"E
12. 53°23'33"N 020°15'25"E
13. 53°30'12"N 019°51'45"E
1. 53°30'23"N 019°15'22"E
Granice pionowe:
Dolna granica: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 515

Uwaga: do wysokości FL 115 możliwa do aktywacji tylko w czasie braku aktywności TMA EPSY dla dolotów/odlotów do/z EPSY.

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 05 AUG 2021: 0700 - 1630
09 - 12 APR 2021: 0700 - 1630
2 wyloty dziennie – 3 godziny

06 AUG 2021: 0700 - 1130
13 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

EPTS412

Granice poziome:
1. 53°30'12"N 019°51'45"E
2. 53°26'53"N 020°03'36"E
3. 53°23'33"N 020°15'25"E
4. 53°18'55"N 020°28'15"E
5. 53°17'21"N 020°34'42"E
6. 53°13'42"N 020°51'37"E
7. 53°17'57"N 020°56'02"E
8. 53°25'31"N 021°03'48"E
9. 53°30'56"N 021°09'51"E
10. 53°36'21"N 021°15'55"E
11. 53°38'42"N 021°17'11"E
12. 53°41'19"N 021°18'36"E
13. 53°43'54"N 021°19'14"E
14. 53°46'04"N 021°19'38"E
15. 53°47'11"N 021°18'47"E
16. 53°54'37"N 022°16'02"E
17. 53°54'54"N 022°40'44"E
18. 53°41'57"N 022°40'52"E
19. 52°51'19"N 022°22'16"E
20. 52°49'58"N 022°17'56"E
21. 52°41'11"N 021°12'44"E
22. 52°42'37"N 020°46'02"E
23. 52°46'13"N 020°24'44"E
24. 53°06'59"N 019°46'11"E
25. 53°17'28"N 019°32'38"E
26. 53°25'48"N 019°21'28"E
27. 53°30'23"N 019°15'22"E
1. 53°30'12"N 019°51'45"E

Granice pionowe: Dolna granica: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 515
Uwaga: z wyłączeniem aktywnej strefy EP D29.

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 05 AUG 2021: 0700 - 1630
09 - 12 AUG 2021: 0700 - 1630
2 wyloty dziennie – 3 godziny

06 AUG 2021: 0700 - 1130
13 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

EPTS413

Granice poziome:
1. 52°57'12"N 022°41'17"E
2. 52°51'19"N 022°22'16"E
3. 53°41'57"N 022°40'52"E
1. 52°57'12"N 022°41'17"E

Granice pionowe: Dolna granica: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 515

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 05 AUG 2021: 0700 - 1630
09 - 12 AUG 2021: 0700 - 1630
2 wyloty dziennie – 3 godziny

06 AUG 2021: 0700 - 1130
13 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

EPTS414

Granice poziome:
1. 52°41'11"N 021°12'44"E
2. 52°42'37"N 020°46'02"E
3. 52°46'13"N 020°24'44"E
4. 52°41'53"N 020°04'48"E
5. 52°30'56"N 019°30'50"E
6. 51°59'46"N 019°42'08"E
7. 52°08'15"N 020°23'20"E
8. 52°13'31"N 021°36'56"E
9. 52°26'15"N 021°29'01"E
10. 52°32'02"N 021°24'06"E
1. 52°41'11"N 021°12'44"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 245 Górna granica: FL 305

Uwaga: wojskowe operacje tankowania w powietrzu w wysegregowanych elementach przestrzeni powietrznej.

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 06 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

EPTS415

Granice poziome:
1. 53°19'05"N 018°44'35"E
2. 53°25'48"N 019°21'28"E
3. 53°17'28"N 019°32'38"E
4. 53°08'41"N 018°49'57"E
1. 53°19'05"N 018°44'35"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 165 Górna granica: FL 205

Uwaga: aktywacja możliwa jedynie w przypadku braku możliwości wykorzystania zasadniczej strefy do tankowania EPTS414.

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 06 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

EPTS416

Granice poziome:
1. 50°48'34"N 019°30'31"E
2. 50°23'17"N 019°05'06"E
3. 50°43'08"N 018°30'36"E
4. 50°46'29"N 019°06'46"E
1. 50°48'34"N 019°30'28"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 245 Górna granica: FL 285

Planowany czas wykorzystania strefy:
02 - 05 AUG 2021: 0700 - 1630
09 - 12 AUG 2021: 0700 - 1630
2 wyloty dziennie – 3 godziny

06 AUG 2021: 0700 - 1130
13 AUG 2021: 0700 - 1130
1 wylot dziennie – 3 godziny

Uwaga: wraz ze strefą EPTS416 będzie użytkowana strefa EPTS06.

STREFY FBZ (FLIGHT PLAN BUFFER ZONES)

EPTS412Z

Granice poziome:
1. 53°28'50"N 019°12'05"E
2. 53°30'01"N 019°11'14"E
3. 53°32'10"N 019°12'26"E
4. 53°32'53"N 019°15'23"E
5. 53°49'34"N 021°17'29"E
6. 53°57'03"N 022°15'09"E
7. 53°57'22"N 022°41'25"E
8. 53°56'41"N 022°43'42"E
9. 53°55'08"N 022°44'57"E
10. 53°41'25"N 022°44'58"E
11. 52°49'58"N 022°25'45"E
12. 52°47'39"N 022°19'29"E
13. 52°38'45"N 021°13'39"E
14. 52°40'10"N 020°43'31"E
15. 52°44'14"N 020°22'14"E
16. 53°05'07"N 019°43'26"E
1. 53°28'50"N 019°12'05"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 95 Granica górna: FL 515

EUTS412ZR
Not available for traffic except ARR EPSY (via IBINO or ARDUT) and DEP EPSY (via LUSUL or NIVON).

EPTS413Z

Granice poziome:
1. 53°42'37"N 022°44'55"E
2. 52°57'00"N 022°45'24"E
3. 52°55'11"N 022°43'45"E
4. 52°48'50"N 022°22'47"E
5. 52°49'29"N 022°19'29"E
6. 52°50'59"N 022°18'11"E
7. 52°51'51"N 022°18'14"E
8. 53°42'55"N 022°36'59"E
9. 53°44'11"N 022°38'58"E
10. 53°44'25"N 022°41'30"E
11. 53°44'02"N 022°43'13"E
1. 53°42'37"N 022°44'55"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 95 Granica górna: FL 515
EUTS413ZR
Not available for traffic.

EPTS414Z

Granice poziome:
1. 52°33'08"N 019°28'54"E
2. 52°44'06"N 020°02'53"E
3. 52°48'41"N 020°24'03"E
4. 52°48'37"N 020°25'50"E
5. 52°45'05"N 020°46'46"E
6. 52°43'36"N 021°13'47"E
7. 52°42'51"N 021°15'47"E
8. 52°33'22"N 021°27'34"E
9. 52°27'08"N 021°32'50"E
10. 52°13'59"N 021°40'56"E
11. 52°12'07"N 021°40'18"E
12. 52°11'11"N 021°38'24"E
13. 52°11'02"N 021°37'22"E
14. 52°05'48"N 020°24'14"E
15. 51°57'20"N 019°43'05"E
16. 51°57'27"N 019°40'38"E
17. 51°58'25"N 019°38'44"E
18. 51°59'14"N 019°38'11"E
19. 52°31'02"N 019°26'45"E
20. 52°32'04"N 019°27'11"E
1. 52°33'08"N 019°28'54"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 245 Granica górna: FL 305
EUTS414ZR
Not available for traffic.

EPTS415Z

Granice poziome:
1. 53°18'59"N 018°40'25"E
2. 53°19'51"N 018°40'37"E
3. 53°20'56"N 018°41'47"E
4. 53°21'24"N 018°43'00"E
5. 53°28'17"N 019°20'57"E
6. 53°28'14"N 019°22'22"E
7. 53°27'55"N 019°23'40"E
8. 53°27'40"N 019°24'14"E
9. 53°18'39"N 019°36'18"E
10. 53°17'37"N 019°36'48"E
11. 53°16'33"N 019°36'31"E
12. 53°15'31"N 019°35'14"E
13. 53°15'06"N 019°33'58"E
14. 53°06'15"N 018°50'58"E
15. 53°06'22"N 018°48'25"E
16. 53°06'41"N 018°47'28"E
17. 53°07'20"N 018°46'27"E
18. 53°18'21"N 018°40'36"E
1. 53°18'59"N 018°40'25"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 165 Granica górna: FL 205

EUTS415ZR
Not available for traffic.

EPTS416Z

Granice poziome:
1. 50°45'30"N 018°29'21"E
2. 50°51'04"N 019°30'20"E
3. 50°50'33"N 019°32'55"E
4. 50°48'53"N 019°34'26"E
5. 50°47'01"N 019°33'48"E
6. 50°21'57"N 019°08'24"E
7. 50°20'51"N 019°05'57"E
8. 50°21'04"N 019°03'18"E
9. 50°21'26"N 019°02'28"E
10. 50°41'16"N 018°27'59"E
11. 50°43'12"N 018°26'40"E
12. 50°44'57"N 018°27'54"E
1. 50°45'30"N 018°29'21"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 245 Granica górna: FL 285

EUTS416ZR
Not available for traffic.


ORGANIZATOR ĆWICZENIA

Dowódca 32. BLT. Telefony kontaktowe do uzgodnień: Tel.: +48-261-555-800 Tel. kom.: +48-887-881-939

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus