Przejdź do treści
Strefy wydzielone na potrzeby szkolenia lotniczego z wykorzystaniem Drogowego Odcinka Lotniskowego Jaźwiny

Strefy wydzielone na potrzeby szkolenia lotniczego z wykorzystaniem Drogowego Odcinka Lotniskowego Jaźwiny

W ramach cyklu AIRAC 254, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o Strefach Czasowo Wydzielonych (EPTR 517, EPTR 518 i EPTR 519) wyznaczonych na potrzeby szkolenia lotniczego z wykorzystaniem Drogowego Odcinka Lotniskowego Jaźwiny, które ma się odbyć w dniach 5-9 września 2022 r. (H24).


Ćwiczenia z wykorzystaniem Drogowego Odcinka Lotniskowego Jaźwiny zostały odwołane:

D4006/22 NOTAMN   
       A) EPWW B) 2207210900 C) 2209092359
       E) CNL AIRAC SUP 107/22 (ENR 5) WEF 05 SEP 2022 TILL 09 SEP 2022 -
            AERIAL TRAINING USING JAZWINY HIGHWAY STRIP. SUP CNL.
       F)GND G)FL095)
 
N4006/22 NOTAMN   
       A) EPWW B) 2207210901 C) 2209092359
       E) CNL AIRAC SUP 107/22 (ENR 5) WEF 05 SEP 2022 DO 09 SEP 2022
            - SZKOLENIE LOTNICZE Z WYKORZYSTANIEM DROGOWEGO ODCINKA LOTNISKOWEGO
            JAZWINY. SUP CNL.
       F)GND G)FL095)


INFORMACJE DODATKOWE

Strefy EPTR517 - 519 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. Strefa EPTR517 wydzielona jest z wyłączeniem przestrzeni TMA RZESZÓW, a strefa EPTR519 wydzielona jest z wyłączeniem przestrzeni TMA KRAKÓW.

Strefa EPTR517 jest umieszczana w AUP H24 i aktywowana na stałe przez AMC Polska. Strefy EPTR518 i EPTR519 są umieszczone w AUP H24 i aktywowane/dezaktywowane przez koordynatora szkolenia.

Strefy EPTS05F i G, wykorzystywane na potrzeby szkolenia, są umieszczone w AUP H24 do wysokości FL 95 i aktywowane/ dezaktywowane przez koordynatora szkolenia. Strefa EPD25 będzie
zamawiana i aktywowana zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1 przez komendę poligonu.

Loty w strefach należy wykonywać z uwzględnieniem zapisów AIP Polska ENR 5.2.1.

Loty w strefach EPTR10 i EPTR40 mogą być wykonywane z ominięciem kolizyjnych stref EPTR517 - 519. Strefa EPTR517 posiada priorytet względem EPTR144. W przypadku kolizyjności stref EPTR517 - 519 z innymi ćwiczeniami wojskowymi lub ze strefami tymczasowymi opublikowanymi w związku z wojną na Ukrainie każdorazowo decyzję o priorytetach podejmuje strona wojskowa.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA”, „RATOWNIK” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w wydzielone strefy należy koordynować bezpośrednio z organizatorem lub z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, tel.: +48-261-828-370 lub +48-261-828-202.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, +48-22-574-57-33 – 35.

Strefy wydzielone na potrzeby szkolenia lotniczego z wykorzystaniem Drogowego Odcinka Lotniskowego Jaźwiny_

STREFY CZASOWO REZERWOWANE

Strefy wydzielone na potrzeby szkolenia. Przestrzeń niesklasyfikowana

EPTR517

Granice poziome:

1. 50°14'08"N 021°19'58"E
2. 50°13'38"N 021°34'39"E
3. 50°03'50"N 021°34'45"E
4. 49°54'15"N 021°32'24"E
5. 49°56'28"N 020°36'05"E
6. 50°06'31"N 020°42'24"E
7. 50°16'55"N 020°36'21"E
8. 50°15'39"N 021°17'46"E
1. 50°14'08"N 021°19'58"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95

EPTR518

Granice poziome:
1. 50°33'05"N 021°18'46"E
2. 50°34'25"N 021°28'53"E
3. 50°31'13"N 021°36'29"E
4. 50°27'59"N 021°45'54"E
5. 50°33'39"N 021°56'25"E
6. 50°34'00"N 021°52'30"E
7. 50°42'06"N 021°40'36"E
8. 50°43'50"N 021°31'06"E
9. 50°42'35"N 021°18'36"E
1. 50°33'05"N 021°18'46"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

EPTR519

Granice poziome:

1. 50°23'31"N 020°03'26"E
2. 50°18'12"N 020°01'43"E
3. 50°14'18"N 020°32'44"E
4. 50°06'34"N 020°53'13"E
5. 50°03'56"N 021°07'24"E
6. 49°51'01"N 021°08'11"E
7. 49°50'35"N 021°13'30"E
8. 49°54'11"N 021°13'39"E
8. 50°06'49"N 021°12'52"E
9. 50°10'25"N 020°55'02"E
10. 50°17'15"N 020°36'50"E
11. 50°27'05"N 020°50'08"E
12. 50°27'32"N 021°19'04"E
13. 50°29'22"N 021°33'56"E
14. 50°25'45"N 021°44'30"E
15. 50°27'59"N 021°45'54"E
16. 50°31'13"N 021°36'29"E
17. 50°34'25"N 021°28'53"E
18. 50°33'05"N 021°18'46"E
19. 50°32'30"N 020°45'57"E
20. 50°20'20"N 020°29'21"E
1. 50°23'31"N 020°03'26”E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL


Restrykcje UE

EUTR517R: Not available for traffic.


ORGANIZATOR

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), 23 Baza Lotnictwa Taktycznego. Telefon kontaktowy do organizatora lotów zostanie podany za pośrednictwem NOTAM.

DOL Wielbark, wizualizacja poglądowa

FacebookTwitterWykop

Nasze strony