Strefy wydzielone dla lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)

Strefy wydzielone dla lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)

W ramach cyklu AIRAC 236, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała SUP 22/21 (ENR 5), w którym poinformowała o lotach bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Operacje te będą się odbywały zgodnie z planem użytkowania przestrzeni powietrznej w dniach od 1 do 7 marca 2021 r.


Strefa czasowo rezerwowana wydzielona na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach BVLOS. Przestrzeń klasy C.

EPTR316


Granice poziome:

1. 52°03'16"N 018°14'20"E
2. 52°09'05"N 018°38'44"E
3. 52°23'12"N 018°33'12"E
4. 52°45'56"N 018°24'55"E
5. 52°40'36"N 018°00'00"E
6. 52°21'02"N 018°07'08"E
1 52°03'16"N 018°14'20"E
1. 52°03'16"N 018°14'20"E
2. 52°09'05"N 018°38'44"E
3. 52°23'12"N 018°33'12"E
4. 52°45'56"N 018°24'55"E
5. 52°40'36"N 018°00'00"E
6. 52°21'02"N 018°07'08"E
1 52°03'16"N 018°14'20"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 155


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa EPTR316 jest wydzielona w przestrzeni odpowiedzialności organu ACC WARSZAWA. Loty innych statków powietrznych w strefach z klasą C możliwe tylko po uzyskaniu zgody organu ACC OAT WARSZAWA.

Wydzielona strefa podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3. pkt 4 oraz pkt 5.1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamawianie jest ARO EPMI. Za aktywację i dezaktywację odpowiedzialny jest ACC OAT.

Przestrzeń powietrzna w strefie EPTR316 jest przestrzenią klasy C. Plany lotów kolizyjne z aktywnymi strefami nie będą odrzucane.

UAV będzie utrzymywał łączność z kontrolerem ACC WARSZAWA.

UAV będzie utrzymywał odległości od granicy strefy zgodne z tabelą minimalnych odległości, zaś w przypadku przelotu innych statków powietrznych przez aktywne strefy klasy C stosowane będą separacje zgodne z instrukcją operacyjną organu ACC OAT Warszawa.

Strefa EPTR316 może być zamawiana i aktywowana w całym zakresie wysokości. Jeśli to konieczne ACC OAT Warszawa może wektorować loty UAV w granicach EPTR316 (np. dla uniknięcia kolizji).

Strefa EPTR316 posiada priorytet wobec strefy EPTR39 oraz nie posiada priorytetu wobec stref EPTR52, EPTS08, EPTS28.


Sytuacje awaryjne:

 • a) W przypadku utraty łączności radiowej PIC (pilot-in-command – operator statku powietrznego) ustawi squawk 7600, podejmie próbę nawiązania łączności telefonicznej z kontrolerem ruchu lotniczego i przekaże intencje. W przypadku całkowitej utraty łączności zastosowane zostaną standardowe procedury utraty łączności w warunkach IMC (zgodnie z PANS ATM, ICAO Doc 4444).
   
 • b) W przypadku utraty sterowania (Lost Link) poza MTMA EPPW i podczas lotu z EPMI do EPPW PIC ustawi squawk 7600 i wykona przelot po odwrotnej trasie wynikającej z planu lotu (reverse flight plan); dolot do lotniska w Mirosławcu na ostatnim zezwolonym poziomie lotu. Nad lotniskiem zacznie wykonywać orbitę, zniżając do FL90. Wraz z rozpoczęciem orbity PIC ustawi squawk 7700.

  W przypadku utraty sterowania (Lost Link) poza MTMA EPPW i podczas lotu z EPPW do EPMI PIC ustawi squawk 7600 i wykona przelot po trasie wynikającej z planu lotu; dolot do lotniska w Mirosławcu na ostatnim zezwolonym poziomie lotu. Nad lotniskiem zacznie wykonywać orbitę, zniżając do FL90. Wraz z rozpoczęciem orbity PIC ustawi squawk 7700.

  W obu przypadkach szczegóły dotyczące lądowania zostaną uzgodnione między PIC a kontrolerem MIL TWR EPMI. Podczas wykonywania procedury UAV przez cały czas pozostaje w granicach dedykowanych stref.
   
 • c) W przypadku utraty sterowania (Lost Link) wewnątrz MTMA EPPW PIC ustawi squawk 7600 i przez 30 minut będzie utrzymywać się wewnątrz MTMA. Jeśli w ciągu 30 minut nie odzyska sterowania, powróci do EPMI na zasadach opisanych w podpunkcie c).
   
 • d) W przypadku wystąpienia awarii PIC ustawi squawk 7700, zadeklaruje sytuację awaryjną i przekaże intencje. W przypadku niemożności utrzymania stabilności lotu UAV zostanie skierowany w kierunku rejonów niezaludnionych i niezabudowanych.

Powyższe uzgodnienia mogą zostać zmienione na podstawie bieżącej koordynacji w zależności od rzeczywistej sytuacji operacyjnej.


Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 - 35.


OGANIZATOR LOTÓW

USAFE oraz 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach! 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus