Strefy TRA (czasowo rezerwowane) dla BSP wykonujących loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)

Trasy transportowe za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, fot. PAŻP

Czy transport za pomocą bezzałogowych statków jest realny do wykonania w Polsce? Jakie dystanse pokonują obecnie drony i oznaczone są ich trasy lotu? W związku z ogólnym wzrostem ruchu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) należy przybliżyć nieco jak wyglądają loty wymagające więcej uwagi od GA.

Z pewnością sympatyków branży bezzałogowego lotnictwa nie ominęły informacje o próbnych lotach długodystansowych mających na celu demonstracje możliwości dostaw materiałów medycznych. Loty odbyły się początkowo na krótkiej trasie w przestrzeni kontrolowanej pomiędzy szpitalem przy ul. Banacha, a szpitalem MSWIA w Warszawie. Z perspektywy bezpieczeństwa to znacznie ułatwia zabezpieczenie tego lotu przez PAŻP ponieważ każdy ruchu odbywający się w przestrzeni CTR jest znany i pozostaje na łączności Służby Kontroli Lotniska. Kolejny lot na dystansie blisko 8 km odbył się dn. 17 listopada 2020 r.  pomiędzy szpitalem polowym zlokalizowanym na Stadionie Narodowym, a Szpitalem MSWIA. Polska Agencja Żeglugi wyznaczyła opublikowała depeszą NOTAM strefę R (Restricted) dla zabezpieczenia lotu. Trasa przebiegała już w obydwu typach przestrzeni.

8 grudnia ukazały się depesze NOTAM publikujące pięć stref TRA (czasowo rezerwowane) dla BSP poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca uwagę na ich lokalizacje podkreślając, że są to rekordowe odległości lotów wynoszące blisko 60 km. Warto zwrócić uwagę na przebieg tych stref podczas planowania swojego lotu. Naruszenie aktywnej strefy może skutkować w najgorszym wypadku zderzeniem z bezzałogowym samolotem.

Strefy TRA w obrębie RMZ Warszawa obowiązujące w terminie 14-23.12.2020 r.

W obrębie RMZ Warszawa wyznaczono cztery strefy TRA. Trzy z nich rozpoczynają się w strefie EP P21 znajdującej się w przestrzeni CTR EPWA.

Pierwsza strefa to TR 337.
Jej przebieg został wytyczony ze wspomnianej strefy EP P21, następnie prowadząc na zachód od ATZ Babic, a stamtąd wzdłuż całej południowej granicy strefy EP R12 (Kampinoski Park Narodowy) aż do Sochaczewa. Strefa TR 337 pokrywa się z trasą dolotową do lotniska EPBC od punktu WAR, przez FOXTROT. Okres aktywności: 14.12.2020 r. – 23.12.2020 r. Granice pionowe strefy to GND – 1000 ft AMSL. Ma długość około 60 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.


NOTAM:

D6179/20
NAVIGATION WARNING.
TEMP RESERVED AREA TR 337.
OPERATIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BEYOND VISUAL LINE OF
SIGHT UP TO 120M AGL.
TIME OF ACTIVITY ACCORDING TO AIRSPACE USE PLAN (AUP).
ROUTE: EPP21- W OF ATZ EPBC - S OF EPR12 - SOCHACZEW.
LATERAL LIMITS (WGS-84):
POLYGON WITH COORD:
521213N 0210223E
521202N 0210052E
521348N 0205755E
521603N 0205014E
521513N 0203526E
521647N 0202024E
521413N 0201346E
521427N 0201332E
521701N 0202014E
521528N 0203531E
521618N 0205020E
521402N 0205810E
521219N 0210100E
521229N 0210216E
521213N 0210223E
VERTICAL LIMITS:
LOWER: GND - 1000FT AMSL
CONTACT: +48 665 400 259, +48  535 915 739.

LOWER: GND

UPPER: 1000FT AMSL

FROM: 14 DEC 2020  00:00   TO: 23 DEC 2020  23:59


Druga strefa to TR 338. Przebiega od strefy EP P21 w kierunku warszawskiego punktu NOVEMBER, jeszcze przed Wisłą skręcając na północny wschód, mijając po lewej stronie punkt dolotowy PAPA do lotniska Babice oraz strefę EP TR25, zmieniając kierunek na północny aż do Pułtuska, przebiegając po granicy strefy „Kuligów”, gdzie odbywają się loty paralotni. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 1000 ft AMSL. Ma długość 57 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.


NOTAM:

D6204/20
NAVIGATION WARNING.
TEMP RESERVED AREA TR 338.
ROUTE: (EPP21 - E OF EPBC PAPA POINT- E OF EPTR25 - PULTUSK)
OPERATIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BEYOND VISUAL LINE OF
SIGHT UP TO 120M AGL.
TIME OF ACTIVITY ACCORDING TO AIRSPACE USE PLAN (AUP).
LATERAL LIMITS (WGS-84):
POLYGON WITH COORD:
521213N 0210223E
521238N 0210413E
522410N 0210924E
524100N 0210825E
524143N 0210704E
524131N 0210647E
524252N 0210759E
522412N 0210857E
521251N 0210353E
521228N 0210212E
521213N 0210223E
VERTICAL LIMITS:
LOWER: GND - 1000FT AMSL
CONTACT: +48 665 400 259, +48  535 915 739.

LOWER: GND

UPPER: 1000FT AMSL

FROM: 14 DEC 2020  00:00   TO: 23 DEC 2020  23:59


Kolejna ze stref to TR 339. Jej przebieg wyznaczony jest ze strefy EP P21 w kierunku wschodnim, przebiegając na północ od warszawskiego punktu OSCAR, przecinając rzekę Wisłę i następnie prowadząc w odległości ok. 3 km od koryta rzeki na południowy wschód aż do Otwocka. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 900 ft AMSL. Ma długość około 22 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.


NOTAM:

D6206/20
NAVIGATION WARNING.
TEMP RESERVED AREA TR 339.
ROUTE: (EPP21 - WAWER - OTWOCK)
OPERATIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BEYOND VISUAL LINE OF
SIGHT UP TO 120M AGL.
TIME OF ACTIVITY ACCORDING TO AIRSPACE USE PLAN (AUP).
LATERAL LIMITS (WGS-84):
POLYGON WITH COORD:
521213N 0210211E
521159N 0210323E
521138N 0210955E
520549N 0211533E
520557N 0211556E
521153N 0211011E
521215N 0210328E
521229N 0210221E
521213N 0210211E
VERTICAL LIMITS:
LOWER: GND - 900FT AMSL
CONTACT: +48 665 400 259, +48  535 915 739.

LOWER: GND

UPPER: 900FT AMSL

FROM: 14 DEC 2020  00:00   TO: 23 DEC 2020  23:59


Ostatnia ze stref to TR 340. Wyznaczona pomiędzy Otwockiem a Sobieniami. Trasa w znacznej części przebiega w odległości 8 km od rzeki Wisły. Okres aktywności: 14.12.2020 r. – 23.12.2020 r. Granice pionowe strefy to GND – 1100 ft AMSL. Ma długość około 22 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.


NOTAM:

D6183/20
NAVIGATION WARNING.
TEMP RESERVED AREA TR 340.
ROUTE: (SOBIENIE - OTWOCK)
OPERATIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BEYOND VISUAL LINE OF
SIGHT UP TO 120M AGL.
TIME OF ACTIVITY ACCORDING TO AIRSPACE USE PLAN (AUP).
LATERAL LIMITS (WGS-84):
POLYGON WITH COORD:
515651N 0212140E
520058N 0212358E
520553N 0211901E
520602N 0211533E
520546N 0211530E
520537N 0211845E
520055N 0212329E
515656N 0212115E
515651N 0212140E
VERTICAL LIMITS:
LOWER: GND - 1100FT AMSL
CONTACT: +48 665 400 259, +48  535 915 739.

LOWER: GND

UPPER: 1100FT AMSL

FROM: 14 DEC 2020  00:00   TO: 23 DEC 2020  23:59


Strefa o obrębie CTR Katowice / ATZ Gliwice

Wyznaczono strefę TRA o desygnatorze TR 319 rozpoczynającą się w przestrzeni CTR EPKT przebiegająca na południe aż do przestrzeni ATZ Gliwice. Okres aktywności: 19.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Granice pionowe strefy to GND – 1800 ft AMSL.


NOTAM:

H3879/20
NAVIGATION WARNING.
TEMP RESERVED AREA TR 319.
OPERATIONS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BEYOND VISUAL LINE OF
SIGHT UP TO 100M AGL.
(ROUTE: CTR EPKT, FIS EPKK, ATZ EPGL)
TIME OF ACTIVITY ACCORDING TO AIRSPACE USE PLAN (AUP).
LATERAL LIMITS (WGS-84):
POLYGON WITH COORD:
501829N 0184553E
502553N 0184559E
502638N 0184921E
501826N 0184909E
501829N 0184553E
VERTICAL LIMITS:
LOWER: GND - 1800FT AMSL
CONTACT: +48 695 857 850.

LOWER: GND

UPPER: 1800FT AMSL

FROM: 19 DEC 2020  00:00   TO: 31 DEC 2020  23:59


Jak podkreśla PAŻP publikacja stref ma na celu dodatkowe zabezpieczenie lotów BVLOS wykonywanych pomiędzy placówkami medycznymi. Loty wykonywane są przez 14kg samolot pionowego startu poruszający się z prędkościami 10-30 m/s na wysokości maksymalnej wynoszącej 120 m AGL. Publikując strefy PAŻP stosuje dodatkowe zabezpieczenie poziome od nominalnej trasy oraz pionowe od wysokości lotu.

Reasumując, od lutego 2019 r PAŻP może zezwolić na realizacje lotów BVLOS oraz opublikować warunki tych lotów w „systemie teleinformatycznym”  na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (tekst jednolity) lub w wydzielonych elementach przestrzeni na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania tej przestrzeni.

Systemem teleinformatycznym jest m.in. wdrożony do użytku operacyjnego dn. 02.03.2020 r. system PansaUTM służący do cyfrowej koordynacji lotów BSP. Kolejnym źródłem informacji są wspomniane już depesze NOTAM oraz strona www.airspace.pansa.pl, która została wzbogacona o warstwę „VLOS” oraz „BVLOS”. Żadna z tych form nie będzie skuteczna jeśli inni użytkownicy przestrzeni nie będą  w sposób właściwy zapoznawać się z sytuacją operacyjna podczas planowania lotów. Publikując dane o wydzielonych stref R lub TRA oczekuje się że inni operatorzy i piloci zapoznają się z depeszami NOTAM i uwzględnią ich dane w swoich planach lotów. Publikacja stref BVLOS wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem, poza depeszą NOTAM obejmuje również zapis w systemie PansaUTM oraz umieszczenie rejonu lotów w airspace.pansa.pl.

W związku z dynamicznym rozwojem branży BSP zwracamy szczególną uwagę aby planując zwoje loty zwrócić uwagę czy planowana trasa lotu nie przecina się przypadkiem z trasą lotów BSP. Nie grozi nam niebezpieczeństwo jeśli tylko pamiętać będziemy o minimalnych wysokościach naszych lotów  oraz o zapoznaniu się z informacjami „na trasie”.

Maciej Włodarczyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus