„Steadfast Jazz 2013” – czas podsumowań

Minister Obrony Tomasz Siemoniak na uroczystości podsumowującej ćwiczenia Steadfast Jazz 2013

Ćwiczenie „Steadfast Jazz” było najważniejszym wojskowym wydarzeniem ubiegłego roku. Ale jego znaczenie wykraczało poza sam fakt sojuszniczych ćwiczeń na poligonie. Było dowodem, że NATO wraca do swojej podstawowej roli – powiedział minister obrony Tomasz Siemoniak na uroczystości podsumowującej ubiegłoroczne ćwiczenia.

– Byliśmy usatysfakcjonowani, że główna część tych ćwiczeń jest rozgrywana w Polsce – mówił minister podczas spotkania zorganizowanego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Podkreślił, że Polsce szczególnie zależało na sukcesie, gdyż manewry „Steadfast Jazz” zainaugurowały cały cykl ćwiczeń, które będą się teraz odbywały w NATO co dwa lata.

Szef resortu obrony przyznał, że sukcesu nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania układu pozamilitarnego. Ćwiczenie zostało przeprowadzone na terenie czterech województw i już od chwili przekroczenia granicy przez żołnierzy armii sojuszniczych, aż do momentu opuszczenia Polski przez ćwiczących, wojsko ściśle współpracowało z administracją państwową i samorządową, policją, służbą celną, strażą pożarną i graniczną. W uznaniu wkładu pracy w sprawne przeprowadzenie manewrów minister Siemoniak wyróżnił przedstawicieli tych instytucji Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju. (...)

Powyżej opublikowaliśmy fragment tekstu, artykuł w całości przeczytasz na portalu polska-zbrojna.pl

Źródło: polska-zbrojna.pl
comments powered by Disqus