Przejdź do treści
Spotkanie dot. zabezpieczenia terenu lotniska w Szymanach (fot. mazuryairport.pl)
Źródło artykułu

Spotkanie dot. zabezpieczenia terenu lotniska w Szymanach

W dniu 20 lutego na tarasie widokowym terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały aspekty zabezpieczenia otoczenia lotniska, a także monitorowania i łagodzenia ryzyka powodowanego działalnością człowieka w jego pobliżu.

Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach zajmuje około 322 hektary.

Podczas spotkania dyskusja dotyczyła takich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa jak:
• nieuprawnione loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów, lampionów),
• powstawanie przeszkód lotniczych,
• hodowla gołębi,
• fajerwerki,
• pokazy lotnicze,
• powstawanie potencjalnych żerowisk zwierząt (składowiska odpadów, zbiorniki wodne),
• aktywność dzikiej zwierzyny.

 

W spotkaniu, które poprowadzili pracownicy Portu Lotniczego wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Miejskiej Szczytno, Nadleśnictwa Wielbark, Nadleśnictwa Szczytno. Przedstawiciele Straży Granicznej w trakcie spotkania dokonali także prezentacji bezzałogowego statku powietrznego używanego w codziennej pracy tej służby.

Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury przypomina, że wszelkie zaobserwowane zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn-Mazury lub w jego otoczeniu należy kierować na adres: sms@mazuryairport.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony