Przejdź do treści
Centralny Port Komunikacyjny - wstępna koncepcja Chapman Taylor (fot. Chapman Taylor)
Źródło artykułu

Spółka CPK ogłasza przetarg na Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej, m.in. dróg startowych i kołowania, płyt postojowych i systemów lotniskowych - to podstawowe zadanie Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (Master Civil Engineer – MCE). Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie przetargowe na jedno z istotnych zadań w ramach procesu planowania Portu Solidarność.

Trwający obecnie etap planistyczny budowy nowego lotniska między Warszawą i Łodzią zakłada udział wielu wyspecjalizowanych podmiotów, których zakres działań został ściśle sprecyzowany i powiązany. Obok Generalnego Projektanta Architektury (Master Architect – MA) czy Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (Airport Systems Integration Designer – ASID), ogromna odpowiedzialność ciąży na Generalnym Projektancie Inżynierii Lądowej (Master Civil Engineer – MCE).

Do strategicznych zadań tego podmiotu będzie należało wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej lotniska wraz z pracami i usługami towarzyszącymi.

Projekt zagospodarowania terenu, projekt dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych i innych nawierzchni lotniskowych i drogowych, specjalistycznych urządzeń oraz systemów lotniskowych, sieci i przyłącza wraz z obiektami inżynieryjnymi to tylko cześć zakresu odpowiedzialności MCE – mówi Adam Dąbrowski z Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego.

Master Civil Engineer będzie odpowiadał za pozyskanie w imieniu CPK niezbędnych zgód projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji), a także pełnił usługi doradcze na każdym etapie projektu.

Usługi Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej stanowią podstawę dla przyszłego funkcjonowania lotniska. W ramach ogłoszonego przetargu wymagania wobec przyszłych kontrahentów są wysokie i zakładają wybór nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań optymalnych dla środowiska.

MCE zostanie wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Szczegóły można znaleźć na platformie SmartPZP. Termin składania ofert mija 21 lipca tego roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony