Przejdź do treści

Służby Lotniska Chopina gotowe na zimę

Sezon zimowy jest dla wszystkich lotnisk czasem szczególnych wyzwań. Śnieżna i mroźna aura niejednokrotnie utrudniała lub wręcz uniemożliwiała operacje lotnicze. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pod kątem warunków atmosferycznych i skrajnie pesymistycznych prognoz. Dla służby utrzymania nawierzchni Lotniska Chopina zima rozpoczyna się co roku 15 października i – niezależnie od warunków pogodowych – trwa do 15 kwietnia roku następnego.

Podstawą sprawnego operowania lotniska w zimowych warunkach jest dobre przygotowanie ludzi i sprzętu. Finał corocznych przygotowań stołecznego lotniska jest celebrowany paradą z okazji „Akcji Zima”, czyli przejazdem technicznym drogami kołowania kolumny specjalistycznych wozów, potwierdzający gotowość służb operacyjnych portu oraz całego Biura Technicznego, które zapewnia utrzymanie infrastruktury lotniska. To właśnie na nich spoczywa główny ciężar zmagań 
z warunkami atmosferycznymi. 

Lotnisko Chopina stosuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie technik i sprzętu zimowego utrzymania. Do natychmiastowego wyjazdu gotowych jest zawsze 16 zestawów odśnieżających wysokiej i średniej wydajności, 7 oczyszczarek kompaktowych, 4 jednostki sprzętu osłony chemicznej, 3 pługi wirnikowe oraz wiele innych pojazdów i maszyn wsparcia.

(fot. Dariusz Kłosiński, Lotnisko Chopina)

Taka konfiguracja sprzętu pozwala na sprawne odśnieżanie dróg startowych za jednym przejazdem na wymaganą szerokość, zabezpieczenie chemiczne nawierzchni przed oblodzeniem oraz odśnieżanie i zabezpieczenie chemiczne „na bieżąco” nawierzchni płyt postojowych. Stołeczne lotnisko posiada zaplecze techniczne, które gwarantuje stałą dostępność sprzętu zimowego utrzymania, a więc realizację napraw, przeglądów i konserwacji oraz wymianę elementów eksploatacyjnych przez 7 dni w tygodniu.

Nad sprawnym przebiegiem zimowych działań czuwa cały sztab wysokiej klasy specjalistów: od koordynatora „Akcji Zima” przez Dyżurnych Operacyjnych Portu po operatorów pracującego na drogach i płytach sprzętu oraz pracowników służb technicznych odpowiedzialnych za zapewnienie sprawności eksploatacyjnej sprzętu zimowego utrzymania, systemu elektroenergetycznego i oświetlenia nawigacyjnego, systemów sanitarnych czy systemów specjalnych. W sumie to ponad 200 osób.

Jednym z kluczowych aspektów przygotowania lotniska do wykonywania operacji w warunkach zimowych jest wielomiesięczny proces doskonalenia kompetencji  zaangażowanego personelu. Doświadczona kadra, doskonale znająca obowiązujące procedury, technologię zimowego utrzymania, osiągi i właściwości sprzętu i systemów, topografię lotniska, ma decydujący wpływ na powodzenie podejmowanych działań. To właśnie dzięki niej Lotnisko Chopina w warunkach zimowych jest uznawane przez pilotów za jedno z najbardziej bezpiecznych i niezawodnych w Europie.

(fot. Dariusz Kłosiński, Lotnisko Chopina)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony