Skrzydlata Polska 06/2020 już w sprzedaży

Skrzydlata Polska 06/2020

Czerwcowa Skrzydlata Polska już w drodze do prenumeratorów i salonów prasowych.

W numerze polecamy:

Polski rynek lotniczy po pandemii
Nowe zjawiska, opisane w analizie globalnego rynku lotniczego, jaki wyłonić się może po pandemii – zaprezentowane w poprzednim wydaniu SP – mają również ogromny wpływ na jego polską część. Musimy pamiętać, że Polska jest fragmentem UE, a ruch przylotowy do Polski jest nadal większy niż wyjazdowy. Nie możemy więc poprzestać na próbie oszacowania popytu na transport lotniczy w ruchu z Polski.

Lata 1990. Czas wyzwań transformacji
Od 1990 Polska, stawiająca swe pierwsze kroki transformacji z epoki realnego socjalizmu do czasów liberalnego, drapieżnego kapitalizmu przyjęła kurs podyktowany przez amerykańskiego ekonomistę – Jeffreya Davida Sachsa. Efektem była terapia szokowa uzdrawiania gospodarki i wychodzenia z hiperinflacji. W 111 dni wprowadzono tzw. plan Balcerowicza, zakładający przede wszystkim gwałtowne odcięcie się od reguł sterowanej centralnie gospodarki, ożywienie prywatnej przedsiębiorczości i hołdowanie radyklanym regułom wolnorynkowym. Spowodowało to upadek wielu dotowanych dotychczas przedsiębiorstw, mizerię całych sektorów przemysłu, a także radykalne zmiany rynku wydawniczego.

Pieniądze z balowej aukcji wręczone
5 czerwca 2020 połowa z 54 tys. zł, uzyskanych podczas aukcji charytatywnej tegorocznego 25. Balu Lotników i Polskiej Obronności, znalazła się w rękach potrzebującej lotniczej rodziny. Pieniądze przekazał uroczyście zarząd Fundacji Ludzi Lotnictwa.

Dama Demo na pandemiczną depresję
29 lutego 2020 dowództwo amerykańskich wojsk lotniczych podało do publicznej wiadomości imię i nazwisko pilota USAF, który w sezonie 2020-2021, podczas imprez o charakterze publicznym, prezentować będzie w powietrzu najnowszy amerykański samolot bojowy: Lockheed Martin F-35A Lightning II (Błyskawica). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż po raz pierwszy w historii pilotem demonstracyjnym jednomiejscowej maszyny bojowej USAF w pilotażu indywidualnym została... kobieta.

6 dekad niemieckich Transalli
Powoli kończy się służba samolotów transportu taktycznego C-160D Transall w wojskach lotniczych RFN. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy, po niemal 60 latach od pierwszego lotu pierwszego prototypu, z eksploatacji wycofane zostaną ostatnie latające egzemplarze. Do tego czasu ich miejsce stopniowo zajmą znacznie większe europejskie samoloty Airbus A400M i współużytkowane z Francuzami amerykańskie Lockheed Martin C-130J Hercules.

Złoty jubileusz macedońskich Jastrzębi cz.1
Dwie dekady po zakończeniu II wojny światowej organy bezpieczeństwa wewnętrznego Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii (SFRJ) zaczęły dostrzegać zalety śmigłowców i oczywistą potrzebę wyposażenia sił porządku publicznego w wiropłaty do wykonywania skomplikowanych operacji, takich jak poszukiwanie przestępców, transport ciężko rannych, poszukiwania i ratownictwo w górach, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, kontrolowanie granicy państwowej i ruchu drogowego, a także współpraca w ramach różnych misji humanitarnych.

90 lat SP
To był czas przyspieszonej transformacji dla Polski, a potem całego środka Europy. W styczniu 1990 przestała istnieć PZPR – przewodnia siła PRL, latem 1991, po puczu Janajewa w Moskwie, dni ZSRR były już policzone. Po rozmowach w Belwederze, Wałęsa – Jelcyn, resztki wojsk, już tylko rosyjskich, opuściły Polskę. Przyjęliśmy kurs na Sojusz Atlantycki, którego członkiem staliśmy się w 1999. Ale najpierw trzeba było terminować w przedsionku NATO, czyli w Partnerstwie dla Pokoju.
Był to czas prób budowy programu polskiego samolotu bojowego Skorpion i śmigłowca przeciwpancernego Huzar, a potem wyścig korporacji lotniczych o sprzedaż Polsce pierwszego zachodniego myśliwca. Był to czas potężnych wyzwań gospodarczych, z którego jedni wyszli jako krezusi, inni jako pokonani. Co do tej pory odbija się na naszym życiu publicznym...

Odszedł bohater bitwy nad Gandawą
Jerzy Główczewski przeżył niemal cały wiek. Miał kilka życiorysów. Był przedwojennym gimnazjalistą. Uchodźcą w Rumunii. Maturzystą na Bliskim Wschodzie. Żołnierzem w Afryce. Pilotem w Anglii. Walczył nad Europą w powietrzu. Studiował architekturę i odbudowywał Warszawę. Uczył w Stanach Zjednoczonych. Pracował w Egipcie. Mieszkał w Nowym Jorku...

Marceli Ostrowski – lotnik stuletni
30 maja 2020 swoje setne urodziny obchodził w Kanadzie Marceli Ostrowski – strzelec pokładowy Wellingtonów 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej, potem pilot samolotów wielosilnikowych, aktywny działacz Stowarzyszenia Polskich Lotników (SLP) i wieloletni prezes kanadyjskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). Jego przyjaciel – Stanisław Błasiak kreśli sylwetkę Jubilata.

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem czerwcowego wydania "Skrzydlatej Polski" na stronie: www.altair.com.pl

Źródło: Skrzydlata Polska
comments powered by Disqus