Sesja egzaminacyjna w maju – ULC i PWSZ Chełm

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że najbliższa sesja egzaminacyjna będzie trwała od 11 do 28 maja 2021 r. w godzinach 9:00-15:00.

Rezerwacje zostaną uruchomione 4 maja 2021 r. od godziny 9:00.

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja majowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w maju kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w maju, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował również, że w dniach 19 – 20 maja 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:

• pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
• pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
• pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
• pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
• pilota szybowcowego SPL,
• pilota balonowego BPL.

Rezerwacje na sesję będą uruchomione 4 maja 2021 r. od godziny 9:00.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00.

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja kwietniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w kwietniu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w kwietniu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus