Przejdź do treści
Źródło artykułu

Sesja egzaminacyjna w lipcu 2024 r. – ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o terminie najbliższej komputerowej sesji egzaminacyjnej. Czerwcowa komputerowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2024 r., w godzinach 9:00-15:00.

Rezerwacje zostaną uruchomione 24 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.

Do egzaminów w sesji lipcowej będą mogły przystąpić:
• osoby posiadające rezerwację oraz osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział w ramach egzaminu – w dniach 2-12 lipca 2024 r.,
• osoby bez rezerwacji – w dniach 2-11 lipca 2024 r.

Poczekalnia centrum egzaminacyjnego jest otwierana o godzinie 9:00. ULC prosi o nieprzyjeżdżanie na egzaminy wcześniej, ponieważ przed otwarciem poczekalni nie ma możliwości oczekiwania na egzamin wewnątrz budynku. W poczekalni działa kolejkomat, od godziny 9:00 można pobierać numerki. ULC prosi o stosowanie się do zaleceń osób z komisji egzaminacyjnej w zakresie organizacji.

Urząd zwraca się też z prośbą o odwoływanie rezerwacji w przypadku braku możliwości uczestniczenia w sesji, aby inni kandydaci mogli skorzystać z rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji skutkuje zmniejszeniem limitu przysługujących rezerwacji w danej sesji.

UWAGA! 12 lipca 2024 r. osoby bez rezerwacji nie będą mogły przystępować do egzaminów w ULC.

Więcej informacji na temat egzaminów teoretycznych na stronie https://ulc.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony