SESAR IP1

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że kontynuuje cykl konsultacji związanych z prowadzeniem prac wdrożeniowych w ramach pierwszego pakietu projektu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR IP1).

Wczoraj w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PLL LOT, SprintAir, EuroLOT i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W trakcie spotkania omawiano możliwości realizacji pakietu wdrożeniowego IP1, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących urządzeń pokładowych i operacji lotniczych.

Uczestnicy posiedzenia wymienili uwagi dotyczące zagrożeń i potencjalnych korzyści płynących z implementacji pakietu. Przedstawiciele PLL LOT podkreślili potrzebę dokonania analizy kosztowej wprowadzanych zmian. Dostrzeżono konieczność koordynowania strategicznych planów opracowywanych przez linie lotnicze i PAŻP w zakresie wdrażania pakietu SESAR IP1.

Wskazano również na potrzebę zorganizowania ogólnego spotkania konsultacyjnego, dotyczącego programu SESAR, z udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie pakietu IP1.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus